IFCC WorldLab Istanbul 2014 – световен конгрес по лабораторна медицина

IFCC WorldLab Istanbul 2014От 22 до 26 юни 2014 в Истанбул ще се проведе 22-ри- Световен конгрес по лабораторна медицина, IFCC WorldLab Istanbul 2014 (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) и успоредно XIIIth International Congress of Pediatric Laboratory Medicine.

В конгреса ще вземат участие проф. д-р Ива Паскалева и гл.ас. д-р Добринка Динева.

Колектив от НКБ ще представи два постера в съвременната дисциплина – „Фармакогеномика при сърдечно-съдови заболявания”.

Оценява се фармакодинамичният отговор към АДФ-инхибитори (клопидогрел, празугрел и тикагрелор), чрез бърз лабораторен тест на място (Multiplate – 10 мин), определя се дозата и вида на медикамента, както и връзката с последващи събития като инстент тромбози или кървене. Намерена е връзка между носителство на CYP2C19*2 и намален отговор към клопидогрел.

Другата разглеждана тема е носителството на определени алели CYP 2C9*3 и VKORC1 C1173T при пациенти, свръхчувствителни към аценокумарол, изискващи дози под 1 mg/d синтром. Присъствието на комбиниран полиморфизъм на посочените алели води до свръхантикоагулация и риск от кървене, особено в периоперативен период и при комбинация с други медикаменти.

Изследването за наличие на мутантен алел се извършва с ултрамодерна техника за „бързо генотипизиране” с Verigene система (Nanosphere, САЩ), осигуряваща надежден резултат в рамките на 2 часа и 20 мин. (предоставен от Аквахим). Това позволява да насочим пациента към подходящата доза и намаляване на лекарствените взаимодействия.