Пълен атриовентрикуларен септален дефект (ПАВСД)

Пълен атриовентрикуларен септален дефект

ПАВСД е сложна ВСМ, с честота около 2%, обединяваща дефекти, разположени в централната част  на сърцето, в „сърдечния кръст“. Тя включва общ отвор, образуващ се от ниско разположен МПД, междукамерен дефект и обща атриовентикуларна клапа. Често се съчетава с тризомия 21 (болест на Даун). Какво ОЩЕ …

Частичен атриовентрикуларен септален дефект (ЧАВСД)

Partial atrioventricular septal defect

Частичен атриовентрикуларен септален дефект (ЧАВСД) ЧАВСД е сравнително рядка ВСМ (1-2%), която най-често е комбинация от ниско разположен  междупредсърден дефект (примум дефект) и цепка на митралната клапа. Често се съчетава с тризомия 21 (болест на Даун). Какво причинява ЧАВСД? Налице е ляво-десен шънт на предсърдно ОЩЕ …

Персистиращ артериален канал (ПАК)

persistira6t-arterialen-canal

Артериалният канал е кръвоносен съд, който свързва белодробната артерия (БА) и аортата, нормална структура по време на бременността, която се затваря спонтанно в първите дни до третия месец след раждането. Когато това затваряне не настъпи, е налице персистиращ артериален канал, ВСМ с честота 5-10%. Какво ОЩЕ …

Междупредсърден дефект (МПД)

Междупредсърден дефект

Междупредсърден дефект представлява повреда в преградата между двете предсърдия с честота 5-10%. Може да е разположен в централната част (секундум МПД), ниско, близо до атриовентикуларните клапи (примум дефект) или близо до празните вени (синус венозус дефект). Какво предизвиква наличието на междупредсърден дефект? При МПД през ОЩЕ …

Междукамерен дефект (МКД)

междукамерен дефект

Междукамерен дефект е най-честата ВСМ (около 15-20% от всички ВСМ). Представлява отвор, разположен в преградата, разделяща двете камери. Дефектът може да е малък или голям, разположен на различно място в камерната преграда, най-често единичен, но понякога съществуват и повече от един междукамерен дефект, т.н. множествен ОЩЕ …

Иновации в Отделение по Инвазивна Кардиология към Клиника по Кардиология през 2016

иновации

Неотменна част от нашата работа е въвеждането на нови техники в Отделение по Инвазивна Кардиология, предоставящи нови възможности за диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания. Звеното притежава и има достъп до нова апаратура и нови устройства, които дават възможност да надстроим рутинната практика с новостите ОЩЕ …

Катетърна аблация

катетърна аблация, отделение по елекрофизиология НКБ

Катетърна аблация (радиофреквентна аблация) е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/или артериален съд след локална анестезия. Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха ОЩЕ …

Коронарна ангиография

Ангиографско изследване

Коронарната ангиография представлява инвазивно рентгено-контрастно изследване на съдовете на сърцето. Съдовете, които доставят до миокарда (сърдечен мускул) наситена с кислород кръв, се наричат коронарни артерии. Коронарната ангиография се провежда както с диагностична цел, така и с лечебна – имплантиране на стентове. Тя е „златен стандарт“ за ОЩЕ …