Катетърна аблация

катетърна аблация, отделение по елекрофизиология НКБ

Катетърна аблация (радиофреквентна аблация) е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/или артериален съд след локална анестезия. Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха ОЩЕ …

Коронарна ангиография

Ангиографско изследване

Коронарната ангиография представлява инвазивно рентгено-контрастно изследване на съдовете на сърцето. Съдовете, които доставят до миокарда (сърдечен мускул) наситена с кислород кръв, се наричат коронарни артерии. Коронарната ангиография се провежда както с диагностична цел, така и с лечебна – имплантиране на стентове. Тя е „златен стандарт“ за ОЩЕ …

Сърдечна аритмия

сърдечни аритмии

Аритмия означава неритмичен пулс. Той може да бъде бърз и неритмичен (тахиаритмия) или бавен и неритмичен (брадиаритмия), уточняват специалисти. Причините за възникване на ритъмните и проводните нарушения на сърцето, които обуславят аритмиите, са многобройни. Сред основните са клапните заболявания и исхемичната болест на сърцето. От ОЩЕ …

Фибринолиза

ангиография

Фибринолизата е процес, който предотвратява образуването на кръвни съсиреци и позволява на тялото да изчисти фрагментите от съсиреци (тромби) безопасно и така да се избегнат по-нататъшни рискове. Фибринолиза може да се предизвика с лекарства. Това се прави, когато кръвния съсирек представлява заплаха за здравето, когато ОЩЕ …

Кардиорентгенология

апарат в отделението по образна диагностика на НКБ

Кардиорентгенологията е подспециалност на Образната диагностика. Тя се фокусира върху неинвазивни изследвания на сърцето и големите съдове в гръдния кош. Благодарение на напредъка в развитието на технологиите е възможно морфологичното и отчасти функционално изследване на съдовете и сърцето. Методите позволяват детайлна анатомична оценка на съдовете, ОЩЕ …

Функция на сърцето

heart-funtion, функция на сърцето

Сърцето е мускулен орган разположен в средата на гръдния кош. Неговият размер не надвишава този на свита в юмрук ръка. Преграда наречена септум разделя сърцето на лява и дясна кухина. Две клапи (в дясно, наречена трикуспидална клапа и в ляво, наречена митрална клапа) разделят лявата ОЩЕ …

ВСМ

Раждане на бебе с ВСМ

Какво е вродена сърдечна малформация (ВСМ)? ВСМ е структурен проблем в сърцето. Тя може да е унаследена, но може да е причинена от фактори на околната среда. Произходът на повечето сърдечни аномалии е неизвестен. фактори на околната среда Вирусни инфекции – Жените, които са се ОЩЕ …

Комплайънс

complaints

По принцип, “Комплайънс” означава, подчиняващ се на норми, правила, предписания – например на определена спецификация, политика, стандарт или закон. Понятието комплайънс се използва все по-често в правните среди и големите фирми и организации. Терминът комплайънс, преведен на български език означава правно съответствие. В тесен смисъл ОЩЕ …