Междупредсърден дефект (МПД)

Междупредсърден дефект

Междупредсърден дефект представлява повреда в преградата между двете предсърдия с честота 5-10%. Може да е разположен в централната част (секундум МПД), ниско, близо до атриовентикуларните клапи (примум дефект) или близо до празните вени (синус венозус дефект). Какво предизвиква наличието на междупредсърден дефект? При МПД през ОЩЕ …

Междукамерен дефект (МКД)

междукамерен дефект

Междукамерен дефект е най-честата ВСМ (около 15-20% от всички ВСМ). Представлява отвор, разположен в преградата, разделяща двете камери. Дефектът може да е малък или голям, разположен на различно място в камерната преграда, най-често единичен, но понякога съществуват и повече от един междукамерен дефект, т.н. множествен ОЩЕ …

Иновации в Отделение по Инвазивна Кардиология към Клиника по Кардиология през 2016

иновации

Неотменна част от нашата работа е въвеждането на нови техники в Отделение по Инвазивна Кардиология, предоставящи нови възможности за диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания. Звеното притежава и има достъп до нова апаратура и нови устройства, които дават възможност да надстроим рутинната практика с новостите ОЩЕ …

Катетърна аблация

катетърна аблация, отделение по елекрофизиология НКБ

Катетърна аблация (радиофреквентна аблация) е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/или артериален съд след локална анестезия. Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха ОЩЕ …

Коронарна ангиография

Ангиографско изследване

Коронарната ангиография представлява инвазивно рентгено-контрастно изследване на съдовете на сърцето. Съдовете, които доставят до миокарда (сърдечен мускул) наситена с кислород кръв, се наричат коронарни артерии. Коронарната ангиография се провежда както с диагностична цел, така и с лечебна – имплантиране на стентове. Тя е „златен стандарт“ за ОЩЕ …

Сърдечна аритмия

сърдечни аритмии

Аритмия означава неритмичен пулс. Той може да бъде бърз и неритмичен (тахиаритмия) или бавен и неритмичен (брадиаритмия), уточняват специалисти. Причините за възникване на ритъмните и проводните нарушения на сърцето, които обуславят аритмиите, са многобройни. Сред основните са клапните заболявания и исхемичната болест на сърцето. От ОЩЕ …

Фибринолиза

ангиография

Фибринолизата е процес, който предотвратява образуването на кръвни съсиреци и позволява на тялото да изчисти фрагментите от съсиреци (тромби) безопасно и така да се избегнат по-нататъшни рискове. Фибринолиза може да се предизвика с лекарства. Това се прави, когато кръвния съсирек представлява заплаха за здравето, когато ОЩЕ …

Кардиорентгенология

апарат в отделението по образна диагностика на НКБ

Кардиорентгенологията е подспециалност на Образната диагностика. Тя се фокусира върху неинвазивни изследвания на сърцето и големите съдове в гръдния кош. Благодарение на напредъка в развитието на технологиите е възможно морфологичното и отчасти функционално изследване на съдовете и сърцето. Методите позволяват детайлна анатомична оценка на съдовете, ОЩЕ …