Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на д-р Евелина Петрова Дончева

degree

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по докторска програма „Клинична лаборатория” 03.01.12, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Евелина Петрова Дончева Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Клинична лаборатория – код 03.01.12 Тема на ОЩЕ …

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на д-р Любомир Бауренски

degree

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Кардиология“ 03.01.47, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Любомир Бауренски Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Кардиология – код 03.01.47 Тема на дисертационния труд: Поведение и ОЩЕ …

Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии

Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии

Автор: проф. Тошо Балабански ISBN: 978-954-01-3264-8 Формат: 17х24 см , 320 стр. Цена: 30 лв. От тази книга ще научите кои са видовете ритъмни нарушения и какво лечение е най-ефективно за всеки от тях. Тя е изключително полезна за кардиолози, специализанти, общопрактикуващи лекари и студенти. ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност кардиология в Клиника кардиология към МБАЛ НКБ – код 3.01.47

degree

Конкурс – Професор по кардиология – код 3.01.47 Професор по кардиология – код 3.01.47 АД „ПРОФЕСОР” – МБАЛ „НКБ” ЕАД Обявено в ДВ бр. 8/24.01.2017 г. (Публикувано в сайта на 05.06.2017) Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: ОЩЕ …

Свободни места (3 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“, за учебната 2017/2018 г.

akademichno

Свободно място (3 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“, за учебната 2017/2018 г., от които 1 (един) брой, предназначен за лекари, които вече са служители на МБАЛ НКБ ЕАД, както следва: Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ НКБ

degree

Конкурс за професор по Детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ – НКБ – ЕАД обявено в ДВ бр. 8 от 24.01.2017 г. Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: детска кардиология – код: 30183 Кандидати: ОЩЕ …

Europrevent 2017

Европейско дружество по кардиология

Europrevent 2017 Европейското дружество по кардиология проведе конгрес 6-8 април 2017 г. в Малага, Испания. Лекари от НКБ участваха в постерната сесия. ТЕМА: Сърдечносъдов рисков профил на пациент с екстракраниално каротидно атеросклеротично заболяване, подложен на каротидна хирургия / Cardiovascular risk profile of patient with extracranial carotid ОЩЕ …