Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност кардиология в Клиника кардиология към МБАЛ НКБ – код 3.01.47

degree

Конкурс – Професор по кардиология – код 3.01.47 Професор по кардиология – код 3.01.47 АД „ПРОФЕСОР” – МБАЛ „НКБ” ЕАД Обявено в ДВ бр. 8/24.01.2017 г. (Публикувано в сайта на 05.06.2017) Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1. Медицина Научна специалност: ОЩЕ …

Свободни места (3 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“, за учебната 2017/2018 г.

akademichno

Свободно място (3 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“, за учебната 2017/2018 г., от които 1 (един) брой, предназначен за лекари, които вече са служители на МБАЛ НКБ ЕАД, както следва: Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски ОЩЕ …

Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ НКБ

degree

Конкурс за професор по Детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ – НКБ – ЕАД обявено в ДВ бр. 8 от 24.01.2017 г. Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: детска кардиология – код: 30183 Кандидати: ОЩЕ …

Europrevent 2017

Европейско дружество по кардиология

Europrevent 2017 Европейското дружество по кардиология проведе конгрес 6-8 април 2017 г. в Малага, Испания. Лекари от НКБ участваха в постерната сесия. ТЕМА: Сърдечносъдов рисков профил на пациент с екстракраниално каротидно атеросклеротично заболяване, подложен на каротидна хирургия / Cardiovascular risk profile of patient with extracranial carotid ОЩЕ …

СЕМИНАР „Артериална хипертония и контрол на глобалния сърдечно-съдов риск“

Артериална хипертония и контрол на глобалния сърдечно-съдов риск

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СЕМИНАР „Артериална хипертония и контрол на глобалния сърдечно-съдов риск“, организиран от Фондация „Академия-кардиология“. Събитието ще се проведе на 21-13 април 2017 г. в хотел Астера, Банско НАУЧНА ПРОГРАМА ПЕТЪК, 21 АПРИЛ 2017 17.00–17.15 Откриване 17.15–19.30 Научна сесия. Модератор: доц. Добромир Гочев 17.15–17.45 Артериалната ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“, за учебната 2016/2017 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“, за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2016/2017 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …