Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ НКБ

degree

Конкурс за професор по Детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ – НКБ – ЕАД обявено в ДВ бр. 8 от 24.01.2017 г. Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: детска кардиология – код: 30183 Кандидати: ОЩЕ …

Europrevent 2017

Европейско дружество по кардиология

Europrevent 2017 Европейското дружество по кардиология проведе конгрес 6-8 април 2017 г. в Малага, Испания. Лекари от НКБ участваха в постерната сесия. ТЕМА: Сърдечносъдов рисков профил на пациент с екстракраниално каротидно атеросклеротично заболяване, подложен на каротидна хирургия / Cardiovascular risk profile of patient with extracranial carotid ОЩЕ …

СЕМИНАР „Артериална хипертония и контрол на глобалния сърдечно-съдов риск“

Артериална хипертония и контрол на глобалния сърдечно-съдов риск

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СЕМИНАР „Артериална хипертония и контрол на глобалния сърдечно-съдов риск“, организиран от Фондация „Академия-кардиология“. Събитието ще се проведе на 21-13 април 2017 г. в хотел Астера, Банско НАУЧНА ПРОГРАМА ПЕТЪК, 21 АПРИЛ 2017 17.00–17.15 Откриване 17.15–19.30 Научна сесия. Модератор: доц. Добромир Гочев 17.15–17.45 Артериалната ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“, за учебната 2016/2017 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“, за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2016/2017 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Реанимационна медицинска сестра – кардиореанимация

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ търси да назначи медицински сестри за работа в отделение по следоперативни интензивни грижи след кардиохирургични операции при възрастни. Изисквания: Динамични личности с готовност за работа във високо-технологична среда. Готовност за повишаване на теоретическите и практически умения, работа в екип. Предлагаме: Стимулираща работна среда, ОЩЕ …

Анестезиологична медицинска сестра

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание и изисквания: Медицинска сестра за СЕКТОР ПО СЪДОВА АНЕСТЕЗИЯ Търсим динамични личности с готовност за работа в екип. Организацията на работния процес НЕ включва нощни и празнични ефективни дежурства. Предлагаме: Стимулираща работна среда, отлични условия за работа ОЩЕ …

Свободни места за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за учебната 2017

akademichno

Свободно място (1 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД   Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие ОЩЕ …