Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2018 г.

Свободни места (3 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Кандидатите следва да имат ОЩЕ …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“ за учебната 2018 г.

akademichno

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“ за учебната 2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството ОЩЕ …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Ангиология“ за учебната 2018 г.

akademichno

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Ангиология“ за учебната 2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството на ОЩЕ …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2018 г.

akademichno

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Кандидатите за длъжността ОЩЕ …

Медицински сестри за отделение по детска кардиология

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание и изисквания: Медицинска сестра към Отделение по детска кардиология Предлагаме: Служителите в ОДК работят на 7-часов работен ден, получават ваучери за храна в размер на 60 лв. месечно и по 2 лв. ваучери за храна по Наредба ОЩЕ …

Реанимационна медицинска сестра – кардиореанимация

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ търси да назначи медицински сестри за работа в отделение по следоперативни интензивни грижи след кардиохирургични операции при възрастни. Изисквания: Динамични личности с готовност за работа във високо-технологична среда. Готовност за повишаване на теоретическите и практически умения, работа в екип. Предлагаме: Стимулираща работна среда, ОЩЕ …

Анестезиологична медицинска сестра

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание и изисквания: Медицинска сестра за СЕКТОР ПО СЪДОВА АНЕСТЕЗИЯ Търсим динамични личности с готовност за работа в екип. Организацията на работния процес НЕ включва нощни и празнични ефективни дежурства. Предлагаме: Стимулираща работна среда, отлични условия за работа ОЩЕ …

Медицинска сестра за Отделение по Кардиология

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание и изисквания: МБАЛ търси да назначи медицинска сестра за Отделение по Кардиология в Клиника по Кардиология. Предлагаме: Стимулираща работна среда, отлични условия за работа и почивка. Ежемесечни ваучери за храна на стойност 60 лв. Към основния отпуск ОЩЕ …