Медицински сестри за отделение по детска кардиология

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание и изисквания: Медицинска сестра към Отделение по детска кардиология Предлагаме: Служителите в ОДК работят на 7-часов работен ден, получават ваучери за храна в размер на 60 лв. месечно и по 2 лв. ваучери за храна по Наредба ОЩЕ …

Реанимационна медицинска сестра – кардиореанимация

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ търси да назначи медицински сестри за работа в отделение по следоперативни интензивни грижи след кардиохирургични операции при възрастни. Изисквания: Динамични личности с готовност за работа във високо-технологична среда. Готовност за повишаване на теоретическите и практически умения, работа в екип. Предлагаме: Стимулираща работна среда, ОЩЕ …

Анестезиологична медицинска сестра

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание и изисквания: Медицинска сестра за СЕКТОР ПО СЪДОВА АНЕСТЕЗИЯ Търсим динамични личности с готовност за работа в екип. Организацията на работния процес НЕ включва нощни и празнични ефективни дежурства. Предлагаме: Стимулираща работна среда, отлични условия за работа ОЩЕ …

Медицинска сестра за Отделение по Кардиология

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание и изисквания: МБАЛ търси да назначи медицинска сестра за Отделение по Кардиология в Клиника по Кардиология. Предлагаме: Стимулираща работна среда, отлични условия за работа и почивка. Ежемесечни ваучери за храна на стойност 60 лв. Към основния отпуск ОЩЕ …

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017 г., от които 2 места за лекари, които вече са служители  на МБАЛ „НКБ“ ЕАД Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; ОЩЕ …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017

akademichno

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в ОЩЕ …

Свободно място за лекар-специализант по „Нервни болести“ за учебната 2016/2017 г.

akademichno

На основание чл. 20, ал.1, т. 3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ – НКБ ЕАД, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 на Мз от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност  системата на здравеопазването МБАЛ ”Национална ОЩЕ …

Свободна позиция за МЕДИЦИНСКИ СЕКРЕТАР

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ обявява свободна позиция за МЕДИЦИНСКИ СЕКРЕТАР в Клиника по съдова хирургия Описание и изисквания: МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД търси да назначи медицински секретар към Съдова хирургия към Клиника по съдова хирургия. Необходими документи: CV – Европейски образец с посочен актуален адрес за ОЩЕ …