Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017 г., от които 2 места за лекари, които вече са служители  на МБАЛ „НКБ“ ЕАД Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; ОЩЕ …

Медицински сестри за отделение по детска кардиология

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание и изисквания: Специалисти по медицински грижи (медицински сестри) за отделението по детска кардиология. Предлагаме: 7-часов работен ден. Стимулираща работна среда, отлични условия за работа и почивка. Ежемесечни ваучери за храна на стойност 60 лв. Към основния отпуск ОЩЕ …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017

akademichno

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в ОЩЕ …

Свободно място за лекар-специализант по „Нервни болести“ за учебната 2016/2017 г.

akademichno

На основание чл. 20, ал.1, т. 3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ – НКБ ЕАД, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 на Мз от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност  системата на здравеопазването МБАЛ ”Национална ОЩЕ …

Свободна позиция за МЕДИЦИНСКИ СЕКРЕТАР

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ обявява свободна позиция за МЕДИЦИНСКИ СЕКРЕТАР в Клиника по съдова хирургия Описание и изисквания: МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД търси да назначи медицински секретар към Съдова хирургия към Клиника по съдова хирургия. Необходими документи: CV – Европейски образец с посочен актуален адрес за ОЩЕ …

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Описание и Изисквания: Отделението по Сърдечно-съдова анестезия и интензивни лечение НАБИРА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – на основен трудов договор по КТ и пълно работно време и зачисляване за ОЩЕ …

Свободни места за лекар-специализант за учебната 2016/2017 г.

akademichno

I. Свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД: „лекар-специализант по Кардиология” – 4 места; „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение”– 1 място; II. Свободни места за други лекари: „лекар-специализант по Кардиология” – 2 места; „лекар-специализант по Съдова хирургия” – 2 ОЩЕ …

Реанимационна медицинска сестра – кардиореанимация

NKB-chance for work

МБАЛ НКБ търси да назначи медицински сестри за работа в отделение по следоперативни интензивни грижи след кардиохирургични операции при възрастни. Изисквания: Динамични личности с готовност за работа във високо-технологична среда. Готовност за повишаване на теоретическите и практически умения, работа в екип. Предлагаме: Стимулираща работна среда, ОЩЕ …