Свободни места за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за учебната 2017

akademichno

Свободно място (1 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД   Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие ОЩЕ …

Свободни места за длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2017

Свободно място (1 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД   Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено ОЩЕ …

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017 г., от които 2 места за лекари, които вече са служители  на МБАЛ „НКБ“ ЕАД Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2017

akademichno

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2017 г. цена: 60 лв. на ден За записване: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Брой на курсистите на всички курсове 10. Доплерехокардиография – конвенционална, тъканен доплер, speckle ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС за лекари на ОКР-Банкя 2017

akademichno

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2017 г. на   Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация – Банкя Началник: Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева   „ОСНОВИ И МЕТОДИКА НА КАРДИОРЕХАБИЛИТАЦИЯТА” Курсът е насочен към ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС за лекари на Клиника по съдова хирургия и ангиология 2017

akademichno

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2017 г. НА КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ Д-Р АНАСТАС АНАСТАСОВ тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева „СПЕШНА СЪДОВА ХИРУРГИЯ” Аневризми – 5 дни Периферна артериална патлогия – 5 дни ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС за лекари Клиника по детска кардиология за 2017

akademichno

Програма за следдипломно обучение и индивидуална специализация на лекари на Клиника по детска кардиология за 2017 г. За записване: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Обособени са следните групи курсове за СДО: за специалисти по детска кардиология; за лекари от други специалности (неонаталози, педиатри, ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС за лекари на Клиника по кардиология 2017

akademichno

ПРОГРАМА  НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕКАРИ ЗА 2017 Г. НА КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ. Началник клиника – проф. д-р Нина Гочева „ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ. ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ” (тематичен) Ръководител на курса: д-р Ивайло Кожухаров Технически отговорник: д-р Радосвет Кожухаров Начало на ОЩЕ …