Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Свободни места (3 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“, за учебната 2017/2018 г.

akademichno

Свободно място (3 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“, за учебната 2017/2018 г., от които 1 (един) брой, предназначен за лекари, които вече са служители на МБАЛ НКБ ЕАД, както следва: Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“, за учебната 2016/2017 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“, за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2016/2017 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Свободни места за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за учебната 2017

akademichno

Свободно място (1 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД   Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие ОЩЕ …

Свободни места за длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2017

Свободно място (1 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД   Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено ОЩЕ …

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017 г., от които 2 места за лекари, които вече са служители  на МБАЛ „НКБ“ ЕАД Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2017

akademichno

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2017 г. цена: 60 лв. на ден За записване: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Брой на курсистите на всички курсове 10. Доплерехокардиография – конвенционална, тъканен доплер, speckle ОЩЕ …