ПРОГРАМА за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2018 г.

следдипломно обучение

НКБ осъществява значителна научно-приложна дейност, която е във връзка с прилаганите съвременни методи за диагностика и лечение. През изминалата година са представени над 250 научни съобщения на световни, европейски, национални и регионални научни прояви (70 публикации в пълен текст, 150 доклади и постери на научни ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на Клиника по съдова хирургия и ангиология за 2018 г.

akademichno

Програма за следдипломно обучение и индивидуална специализация на лекари на Клиника по съдова хирургия и ангиология за 2018 г. Началник клиника: д-р Анастас Анастасов цена: 60 лв. на ден тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева   „СПЕШНА СЪДОВА ХИРУРГИЯ” Аневризми – 5 ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на Клиника по детски болести и детска кардиология за 2018 г.

akademichno

Програма за следдипломно обучение и индивидуална специализация на лекари на Клиника по детски болести и детска кардиология за 2018 г. За записване: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Обособени са следните групи курсове за СДО: за специалисти по детска кардиология; за лекари от други ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на Клиника по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение за 2018 г.

akademichno

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2018 г. НА КССИАЛ ДОЦ. д-р ЛЮБОМИР БАКАЛИВАНОВ Д.М. тел: 02/ 92 11 575; 02/ 92 11 560 цена: 60 лв. на ден тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева   „СПЕЦИФИКИ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на ОКР-Банкя

akademichno

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2018 г. на Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация – Банкя Началник: д-р Александър Алексиев цена: 60 лв. на ден тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева   „ОСНОВИ И МЕТОДИКА НА ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение на лекари на ОНИД за 2018 г.

akademichno

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕИНВАЗИВНА И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА ЗА 2018 г.   цена: 60 лв. на ден За записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Брой на курсистите на всички курсове 10. Доплерехокардиография – конвенционална, тъканен ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на Клиника по кардиология за 2018 г.

akademichno

ПРОГРАМА  НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕКАРИ ЗА 2018 г. НА КЛИНИКАТА ПО КАРДИОЛОГИЯ За специализанти (кардиология, вътрешни болести) и докторанти е безплатно! Началник клиника – проф. д-р Нина Гочева   „ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ. ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ” (тематичен) Ръководител на курса: ОЩЕ …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“, предназначено за лекари – служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, за учебната 2018 г.

akademichno

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“, предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, за учебната 2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо: Нотариално заверено копие от ОЩЕ …