Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“, за учебната 2016/2017 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“, за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2016/2017 г.

akademichno

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Свободни места за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за учебната 2017

akademichno

Свободно място (1 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД   Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие ОЩЕ …

Свободни места за длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2017

Свободно място (1 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД   Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено ОЩЕ …

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2017 г., от които 2 места за лекари, които вече са служители  на МБАЛ „НКБ“ ЕАД Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2017

akademichno

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Отделение по неинвазивна и функционална диагностика за 2017 г. цена: 60 лв. на ден За записване: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Брой на курсистите на всички курсове 10. Доплерехокардиография – конвенционална, тъканен доплер, speckle ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС за лекари на ОКР-Банкя 2017

akademichno

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2017 г. на   Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация – Банкя Началник: Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева   „ОСНОВИ И МЕТОДИКА НА КАРДИОРЕХАБИЛИТАЦИЯТА” Курсът е насочен към ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение и ИС за лекари на Клиника по съдова хирургия и ангиология 2017

akademichno

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2017 г. НА КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ Д-Р АНАСТАС АНАСТАСОВ тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева „СПЕШНА СЪДОВА ХИРУРГИЯ” Аневризми – 5 дни Периферна артериална патлогия – 5 дни ОЩЕ …