Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за лекари-служители на НКБ за 2018/2019 г.

akademichno

Свободни места (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за лекари на МБАЛ НКБ ЕАД за учебната 2018/2019 г. Изисквания към кандидатите Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се ОЩЕ …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“ 2018/2019 г.

akademichno

Свободни места (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“ за учебната 2018/2019 г. Изисквания към кандидатите Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Кандидатите следва да ОЩЕ …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2018 г.

akademichno

Клиниката по Сърдечно-съдова анестезия и интензивни лечение (КССАИЛ) НАБИРА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – трудов договор по КТ, пълно работно време, зачисляване за специализация съгласно Наредба № 1 на МЗ. Приемат се както вече зачислени специализанти, започнали специализация в други клинични бази, така ОЩЕ …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2018/2019 г.

akademichno

Свободни места (4 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2018/2019 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Кандидатите следва да ОЩЕ …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2018/2019 г.

akademichno

Свободни места (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2018/2019 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Кандидатите следва да имат ОЩЕ …

64-та годишна среща на Научните групи и комитети по стандартизация към Международното дружество по тромбоза и хемостаза (ISTH)

18-21 юли 2018, Дъблин, Ирландия Повече от 3000 участника в поредната 64-та годишна среща на Комитетите по стандартизация и наука към ISTH посетиха научните сесии, специализираните симпозиуми и двете постерни сесии. Основните акценти бяха продължителна ВТЕ вторична профилактика с директни орални антикоагуланти (ДОАК), първична профилактика ОЩЕ …

Акредитация от МЗ с отлична оценка за 5 години

Акредитация от МЗ до 2023 г.

Акредитация от Министерство на здравеопазването за цялостна дейност с отлична оценка за срок от пет години от юли 2018 г. Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност – “отлична” за срок от пет години. Акредитационна оценка за отделните медицински и други дейности, както следва: Клиника по ОЩЕ …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2018 г.

Свободни места (3 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Кандидатите следва да имат ОЩЕ …