доц. д-р Любомир Бакаливанов

д-р Любомир Бакаливанов, НКБ

Доц. Д-р Любомир Бакаливанов постъпва на работа в НКБ през 1995 г. От 2000 г. започва работа като лекар – ординатор към ОССАИЛ. От 2007 г. е научен сътрудник към ОССАИЛ, а от 2009 г. е началник отделение. Има придобита специалност по Анестезиология и интензивно ОЩЕ …

Проф. д-р Чавдар Шалганов

доц. д-р Чавдар Шалганов

Проф. д-р Чавдар Шалганов е завършил медицина през 1990 г. в София. Има специалности по вътрешни болести и кардиология, и сертификат по инвазивна кардиология. Специализирал е инвазивна кардиология във Франция, и инвазивна електрофизиология в Холандия и Унгария. Защитил е дисертация върху електрофизиологичната диагностика и аблационното ОЩЕ …

д-р Виктория Стоянова

д-р Виктория Стоянова

Д-р Виктория Стоянова – завършва медицина през 2016 г. в Медицински Университет Плевен. В периода 2014-2016 г. по време на текущото си обучение по медицина, е придобила и практически умения, работейки като медицинска сестра в отделение по кардиология. От септември 2017 г. след спечелен конкурс ОЩЕ …

д-р Боян Кунев

Д-р Боян Кунев завършва медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие през 2008 г. Специализира  кардиология в МБАЛ – НКБ ЕАД до 2013 г. и започва работа като кардиолог в Клиника по кардиология и Отделение по електрофизиология през 2014 г. Има придобита квалификация ОЩЕ …

д-р Милко Стоянов

Д-р Милко Стоянов завършва медицина в Медицински Университет – София през 2007 г. Специализира  кардиология в Национална кардиологична болница до 2013 г., работи като кардиолог в Отделение по електрофизиология и има придобито научно звание „асистент“. През 2014 г. придобива експертно ниво на квалификация по инвазивна ОЩЕ …

проф. д-р Тошо Балабански

доц. д-р Тошко Балабански

д-р Тошо Балабански е завършил медицина в София. В Национална кардиологична болница работи от 1990 г. Специалности по вътрешни болести и кардиология. Експертно ниво и 25 години практика в областта на инвазивната електрофизиология на сърцето. Краткосрочна специализация в Япония. Гост-изследовател в Норвегия. Има над 60 ОЩЕ …

д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева Oбразование: Специалност Молекулярна биология в Биологически факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2007 г. Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2012 г. работи като стажант ОЩЕ …

Д-р Петар Митков

д-р Петар Митков

Д-р Петар Митков За контакт: pepi_5ar_sr[@]hotmail.com; тел. +359 896 063 056 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Унивеситет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към ОЩЕ …