д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева Oбразование: Специалност Молекулярна биология в Биологически факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2007 г. Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2012 г. работи като стажант ОЩЕ …

Д-р Петър Митков

д-р Петър Митков

Д-р Петър Митков Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Унивеситет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. ОЩЕ …

Д-р Лили Кацарска

Д-р Лили Кацарска

Д-р Лили Кацарска Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1998 г. Специализации и квалификации: От 2013 г., след успешно положен изпит е  зачислена като специализант по ангиология към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. Клинични интереси: Основен акцент в ОЩЕ …

д-р Борис Славков

д-р Борис Славков Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1992 г. Придобира специалност по Вътрешни болести – 2000 г. Специализации и квалификации: От 2003-2010 г. работи като лекар към Клиника по Съдова хирургия на Св. Екатерина. От 2014 г. след ОЩЕ …

д-р Цветанка Милева

д-р Цветанка Милева, ангиолог

д-р Цветанка Милева Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1978 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1982 г. работи като лекар към Клиника по Ангиология на Национална Кардиологична Болница. През 1986 г. с конкурс ОЩЕ …

д-р Асен Драмов

Клиниката по съдова хирургия и ангиология

д-р Асен Драмов Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1990 г. Придобита специалност по Вътрешни болести – 1996 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1991 г. с конкурс е назначен като асистент към Клиника ОЩЕ …

Д-р Маргарет Димова

д-р Маргрет Димова

Д-р Маргарет Димова Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. Клинични интереси: Д-р Маргрет Димова ОЩЕ …

доц. д-р Детелина Луканова, д.м.

доц. д-р Детелина Луканова

доц. д-р Детелина Луканова Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1986 г. Придобита специалност по Вътрешни болести – 1996 г. Придобита специалност по Ангиология – 2011 г. Научна степен Доктор по Медицина от 2014 г. на тема: Възможностите на ултразвука ОЩЕ …