д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева Oбразование: Специалност Молекулярна биология в Биологически факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2007 г. Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2012 г. работи като стажант ОЩЕ …

Д-р Петар Митков

д-р Петар Митков

Д-р Петар Митков За контакт: pepi_5ar_sr[@]hotmail.com; тел. +359 896 063 056 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Унивеситет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към ОЩЕ …

Д-р Лили Кацарска

д-р Лили Кацарска

Д-р Лили Кацарска За контакт: lkacarska[@]abv.bg; тел. +359 894 486 322 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1998 г. Специализации и квалификации: От 2013 г., след успешно положен изпит е  зачислена като специализант по ангиология към Клиника по Ангиология на ОЩЕ …

д-р Борис Славков

д-р Борис Славков За контакт:  тел. +359 2 9211 503 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1992 г. Придобира специалност по Вътрешни болести – 2000 г. Специализации и квалификации: От 2003-2010 г. работи като лекар към Клиника по Съдова хирургия ОЩЕ …

д-р Цветанка Милева

д-р Цветанка Милева, ангиолог

д-р Цветанка Милева За контакт: тел. +359 888 757 915 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1978 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1982 г. работи като лекар към Клиника по Ангиология на Национална ОЩЕ …

д-р Асен Драмов

Клиниката по съдова хирургия и ангиология

д-р Асен Драмов За контакт: assen_dramov[@]hotmail.com; тел. +359 888 816 571 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1990 г. Придобита специалност по Вътрешни болести – 1996 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1991 г. ОЩЕ …

Д-р Маргарет Димова

д-р Маргрет Димова

Д-р Маргарет Димова За контакт: margaret.dimova[@]yahoo.com; тел. +359 896 606 584 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на ОЩЕ …

доц. д-р Детелина Луканова, д.м.

доц. д-р Детелина Луканова

доц. д-р Детелина Луканова  За контакт: detilu[@]abv.bg; тел. +359 888 978 477 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1986 г. Придобита специалност по Вътрешни болести – 1996 г. Придобита специалност по Ангиология – 2011 г. Научна степен Доктор по Медицина ОЩЕ …