КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Клинични пътеки по които МБАЛ „НКБ” ЕАД има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия за 2017 г.

 

Може да изтеглите на PDF-файл

КП 2017

НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

ЦЕНИ НЗОК 2017 Минимален болничен престой, дни
7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, първа степен на тежест

800.00 лв. 5
8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, втора степен на тежест

1,200.00 лв. 7
9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, първа степен на тежест

900.00 лв. 5
10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, втора степен на тежест 1,300.00 лв. 7
12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии 1,200.00 лв. 2 / 1
13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест 2,000.00 лв. 7
14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

3,200.00 лв. 10
16

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни

200.00 лв. 3
17

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

750.00 лв. 2
18

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

1,320.00 лв. 3
19.1

Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен

400.00 лв. 2
19.2

Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

1,100.00 лв. 2
20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

3,318.00 лв. 2
21

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

3,318.00 лв. 2
22

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

3,318.00 лв. 2
23

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

3,600.00 лв. 3
24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

370.00 лв. 2
25

Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

900.00 лв. 2
26

Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

3,430.00 лв. 2
27

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

2,750.00 лв. 2
28

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

4,540.00 лв. 3
29

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация

420.00 лв. 3
30 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация 1,300.00 лв. 3
31

Инфекциозен ендокардит

4,950.00 лв. 28
32

Заболявания на миокарда и перикарда

462.00 лв. 3
33

Ритъмни и проводни нарушения

345.00 лв. 2
34

Артериална хипертония при деца

600.00 лв. 3
35

Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години

600.00 лв. 3
36

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

700.00 лв. 4
37

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

2,481.00 лв. 3
38

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

420.00 лв. 6
40.2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

553.00 лв. 3
41.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

400.00 лв. 3
42.2

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

1,200.00 лв. 6
46

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години

1,200.00 лв. 8
47 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 1,540.00 лв. 10
48 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 545.00 лв. 5
49

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст

431.00 лв. 5
50

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

620.00 лв. 3
51

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2,800.00 лв. 5
52

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

774.00 лв. 7 / 2
53

Субарахноиден кръвоизлив

1,000.00 лв. 7 / 2
54

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин

5,500.00 лв. 15
55 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация 10,000.00 лв. 30
56

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

461.00 лв. 5
57

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

1,755.00 лв. 5
59

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и мотолния неврон (ЛАС)

450.00 лв. 3
61 Мултипленна склероза 533.00 лв. 3
62

Епилепсия и епилептични пристъпи

300.00 лв. 3
63

Епилептичен статус

500.00 лв. 3
67 Паркинсонова болест 231.00 лв. 3
111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

125.00 лв. 2
113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

150.00 лв.  
113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

340.00 лв. 4
114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2,134.00 лв. 2
116

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

10,100.00 лв. 5 / 3
117

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при деца от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица  от 0 до 18 години

10,100.00 лв. 8 / 3
118

Хирургично лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение

18,000.00 лв. 10
119

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение

13,500.00 лв. 7 /14
120

Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение

14,500.00 лв. 10
121

Хирургично лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

3,450.00 лв. 3
122

Хирургично лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

4,500.00 лв. 7
123 Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им 3,500.00 лв. 3
124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

1,919.00 лв. 2
125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

1,709.00 лв. 2
126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1,100.00 лв. 2
127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

475.00 лв. 5
129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

333.00 лв. 2
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 384.00 лв. 2 / 5/ 3/
255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции **

360.00 лв. 10
256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

400.00 лв. 10
264

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

482.00 лв. 7
264 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции 482.00 лв. 7

 

Амбулаторни процедури по които МБАЛ „НКБ” ЕАД има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия за 2017 г.

АПр

НАИМЕНОВАНИЕ НА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА

цени 2017
1 Хрониохемодиализа 144.00 лв.
2

Перитонеална диализа с апарат

426.00 лв.
3

Перитонеална диализа без апарат

155.00 лв.
4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

182.00 лв.
32

Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор

50.00 лв.
33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12.00 лв.
38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти,получаващи скъпо струващи лекарствени продукти по реда чл.78, ал.2 ЗЗО 22.00 лв.