МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Медицински изделия /клапи, протези, стентове, кохлерани имплантанти и постоянни кардиостимулатори/ по Национален Рамков Договор с НЗОК за 2015 г.

Вид имплантант Пределна цена до /в лв./
1 Сърдечна клапна протеза   до 3 600 лв.
2 Съдова протеза за гръдна аорта  до 1 800 лв.
3 Съдова протеза за коремната аорта и дистални съдове  до 1 200 лв.
4 Съдов стент   до 1 200 лв.
5 Постоянен кардиостимулатор   до 2 400 лв.
6 Комплект с електрод за временна кардиостимулация до 150 лв.
7 Електроди с активна фиксция за имплантиране на пейсмейкър при лица под 18 години до 612 лв.
8 Ресинхронзираща система за стимулация или кардиовертер дефибрилатор до 6 000 лв.

← обратно