Контакт с администрацията

 

Администрация Тел. Номер
Изпълнителен директор 02 9211 400
Секретариат 02 9211 410
Икономически директор 02 9211 201
Главен счетоводител 02 9211 212
Каса 02 9217 148
Главна мед. сестра 02 9211 205
Личен състав 02 9211 234
Юридически отдел 02 9211 202
Деловодство 02 9217 144
Охрана на труда 02 9217 142
Архив 02 9217 131
НУРИО 02 9217 143
Грижи за болния 02 9211 228