Отделение по кардиологична рехабилитация - Банкя

Отделение по кардиологична рехабилитация - Банкя

Кардиология, Банкя

Началник отделение: д-р Александър Алексиев

E-mail: bankia@hearthospital.bg

Старша медицинска сестра: Величка Георгиева

За контакт с отделението:
02/8028 610 - Регистратура
02/8028 605 - Администрация
02/8028 669 - д-р А. Алексиев
02/8028 604 - Лекари
02/8028 664 - Старша сестра

Лекари:
Целият лекарски състав на Отделението по кардиологична рехабилитация се състои от утвърдени и изградени опитни специалисти със специфични и задълбочени познания в областта на кардиологичното наблюдение и рехабилитация на пациенти със сърдечносъдови заболявания.

Основни дейности:
В отделението се извършва лечение и рехабилитация на пациенти със сърдечносъдови заболявания по следните клинични пътеки:

  • Клинична пътека № 16 - Нестабилна форма на ангина пекторис
  • Клинична пътека № 029 - Изострена хронична сърдечна недостатъчност
  • Клинична пътека № 032 - Заболявания на миокарда и перикарда
  • Клинична пътека № 033 - Ритъмни и проводни нарушения
  • Клинична пътека № 264 - Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции и инфаркт на миокарда

Отделението се намира на адрес: Банкя, ул. Шейново №6

История на отделението и допълнителна информация

 

50 Години Грижа за Вашето сърце
Национална кардиологична болница - 2005 - 2016