Кардиохирургия-история

Клиниката по Сърдечна Хирургия е открита през 1961 г. в III Градска Болница, когато тук е базирана катедрата по Сърдечно-съдова хирургия на ИСУЛ под ръководството на ген. Коста Стоянов. Следва бързо внедряване на съвременни хирургични методи за лечение на сърдечните заболявания:

1961 г. – трансатриални и трансвентрикуларни комисуротомии.
1962 г. – осъществена първата операция под ЕКК – затваряне на междупредсърден дефект (проф. Д.Димитров и д-р Б. Тодоров).
31.05.1965 г. – осъществено първото в България митрално клапно протезиране (проф. Д. Димитров и д-р Б. Тодоров).
1968 г. – осъществено първото в България аортно клапно протезиране.
1971 г. – двуклапно протезиране.
1981 г. – извършена е първата комбинирана операция – протезиране на аортна клапа в съчетание с аорто-коронарен байпас (проф. Ч. Драгойчев).
През 1985 г. ръководството на клиниката е поверено на проф. Ал. Чирков.
1986 г. – осъществена първата сърдечна трансплантация в Югоизточна Европа (проф. Ал.Чирков).
1986 г. – осъществена първата сърдечна трансплантация на възрастен пациент в България (д-р Л. Бояджиев).
През 1990 г. след разделянето на колектива се обособяват два нови кардиохирургични центъра.
Ръководството на клиниката по сърдечна хирургия към НКБ се поема от проф. д-р Л. Бояджиев. Въведени са за пръв път в България редица съвременни оперативни методи в областта на кардиохирургията. Извършена е първата в България оперативна реваскуларизация на миокарда с използването на вътрешната гръдна артерия като графт (д-р Л. Бояджиев).
На 10.02.2000 г. е извършена първата в България операция на биещо сърце (ОРСАВ) за реваскуларизация (д-р Л.Бояджиев).
На 10.02.2000 г. е извършена първата в България операция на биещо сърце (ОРСАВ) за реваскуларизация (д-р Л. Бояджиев).
През 2009 г. е осъществен първият в България ендоскопски харвестинг на вена сафена при използването и като венозен графт в операция за аорто-коронарен байпас (д-р Я. Валянов).

За периода 1990-2013 г. в клиниката са извършени над 15000 операции, във всички сфери на сърдечната хирургия, някои от тях за първи път в България.

Клиниката по кардиохирургия разполага с операционен блок с две операционни зали, оборудвани с най-съвременната апаратура и стационар с 8 стаи – 6 стаи с по две легла и 2 VIP стаи с по едно легло и самостоятелен санитарен възел. Всички стаи са модерно обзаведени и разполагат с хладилник, телевизор и климатик. В ККХ се поддържа перфектна хигиена и комфортът на пациентите е гарантиран.