Отделение по кардиология

Началник: проф. д-р Борислав Георгиев

През 2015 г. клиниката по кардиология претърпя вътрешна реорганицазия и Отделения А, В и С се обединиха в едно.

Отделение А

Старша медицинска сестра: Гина Йорданова

За контакт:
тел. 02/9211 413 – Лекари
тел. 02/9211 415 – Сестри

Лекари:
проф. д-р Чавдар Шалганов
д-р Катя Алексиева
д-р Данаил Аврамов
д-р Милко Стоянов
д-р Михаил Протич

В отделението се лекуват пациенти с всякакви сърдечни заболявания. Специфични за отделението са обособените в него на функционален принцип звено по клинична аритмология и сектор за диагностика и лечение на възрастни пациенти с вродени сърдечни малформации.

Звеното по клинична аритмология е единствено в страната. Екипът му е съставен от клинични кардиолози, специализирани в областта на диагностиката и медикаментозното и интервенционалното лечение на сърдечните аритмии. В звеното по аритмология се осъществяват подготовката и следпроцедурното наблюдение на пациентите след катетърна аблация на сърдечни аритмии или след поставяне на сложни устройства за лечение на сърдечна недостатъчност и за профилактика на риска от внезапна сърдечна смърт (пейсмейкъри за сърдечна ресинхронизация и кардиовертер-дефибрилатори). Определя се и подходящото лечение при пациенти с тахиаритмии при подлежащо структурно сърдечно заболяване.

В сектора за диагностика и лечение на възрастни пациенти с вродени сърдечни малформации (ВСМ) се приемат пациенти с ВСМ, диагностицирани след 18-годишна възраст, както и пациенти, подложени в детска възраст на палиативно оперативно лечение на ВСМ, при които се изявяват късни последици от подлежащото заболяване или от операцията. В диагностиката на тази слабо позната патология се използват инвазивни и най-съвременни неинвазивни образни методики като триизмерна ехокардиография и мултидетекторна компютърна томография.

Отделение В

Старша медицинска сестра: Сийка Петрова

За контакт:
тел. 02/9211 423 – Лекари
тел. 02/9211 425 – Сестри

Лекари:
д-р Иван Иванов
д-р Вера Байчева
доц. д-р Борислав Георгиев
д-р Йордан Черкезов
д-р Георги Владимиров

Като клинично отделение (както и отделения А и С) отделението приема пациенти за консервативно лечение, спешно болни в стабилно състояние и обслужва пациентите, подлежащи на процедури в специализираните отделения.

Отделението разполага с 25 легла, разположени в 9 болнични стаи. Разполага с функционален кабинет със съвременен апарат за ехокардиография ALOKA (ултразвуково изследване на сърцето) и система за провеждане на тест с натоварване тип бягаща пътечка Motorolla. Кабинетът обслужва и пациентите от другите отделения на клиниката, успоредно с Отделението по неинвазивна диагностика.

Отделението разполага с монитори за 24-часово отчитане на артериалното налягане тип „холтер”, което дава възможност за точна оценка и прецизиране на лечението на артериалната хипертония.

В отделението се разработва програма за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с белодробна артериална хипертония.

Отделение С

Старша медицинска сестра: Силвия Митова

За контакт:
тел. 02/9211 438 – Кабинет
тел. 02/9211 433 – Лекари
тел. 02/9211 435 – Сестри

Лекари:
д-р Любомир Бауренски
д-р Румен Харизанов
д-р Светослав Джерекаров
д-р Илияна Петрова
д-р Михаил Протич
д-р Ася Караманска
д-р Христо Матеев
д-р Анна Сиракова

Отделението приема пациенти за консервативно лечение, спешно болни в стабилно състояние и обслужва пациентите, подлежащи на процедури в специализираните отделения.

Отделението разполага с 31 болнични легла в общо 11 болнични стаи.