ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

Началник на отделението: Д-р Велимир Симов

Старша медицинска сестра: Иванка Маркова

E-mail: pediatria@hearthospital.bg

Телефон за връзка: 02/822 18 69
Секретар – 02/9217 165
Лекари – 02/9217 169
Интензивен сектор – 02/9217 167; 02/9217 168

Лекари: д-р Бранимира Радичкова д-р Ася Славейкова, д-р Наталия Василева, д-р Ася Гладилова, д-р Илмен Василев, д-р Леда Караьозова, д-р Маргарита Колева, д-р Яна Пашова, д-р Йордан Георгиев.

Отделението се ръководи от д-р Велимир Симов – специалист по педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия и неонатологична квалификация, с дългогодишен стаж и професионален опит.

Ординаторите (5) са с призната специалност по педиатрия, като началник отделението е с втора специалност – детска пулмология и фтизиатрия; един е с научна степен „Доктор“ и един специализант. Всички педиатри имат допълнителни квалификационни курсове и практически опит, което дава възможност на отделението да работи по различни клинични пътеки и да осъществява интензивно лечение.

Към Отделението по педиатрия има консултант – хабилитирано лице – Доц. П. Бояджиев със специалност детска клинична хематология. По щат в отделението работят 15 специалисти по здравни грижи (8 в интензивен сектор, един рехабилитатор и 7 в общ сектор), 5 санитари и 1 медицински секретар, разпределени в отделните структури на отделението.

Старшата медицинска сестра е с висше образование – “бакалавър“. Две медицински сестри имат висше образование – степен „бакалавър”. Всички медицински сестри от интензивен сектор на отделението са с допълнителна квалификация за интеинзивно наблюдение и лечение на децата.

Отделението разполага с 27 легла, в т.ч. интензивен сектор с 10 легла. Има две самостоятелни стаи с подобрени битови условия срещу заплащане /независимо от възрастта, по-желание на родителите/ и общо 10 легла за майки-придружителки, от които за деца над седем години е срещу заплащане по Ценоразпис на услугите в болницата на свободен прием. Работи се по 16 клинични пътеки.

Основната дейност на Отделението по педиатрия е диагностично – лечебна. В отделението по педиатрия се хоспитализират деца от 0-18 години преди всичко с остри и хронични, обострени заболявания на дихателната система, включително новородени и недоносени деца, деца с бронхо-пулмоналната дисплазия (БПД) и др.

Интензивният сектор приема деца с необходимост от интензивно лечение и апаратна вентилация от София и провинцията. Тук се приемат и деца с постоперативни инфекциозни усложнения след лечението им в специализирани клиники: Детска хирургична клиника при МБАЛСМ “Пирогов”; УНГ клиника при МБАЛ “Царица Йоанна”. Деца с дихателна недостатъчност, нуждаещи се от апаратна вентилация и интензивно лечение се превеждат и от Детска клиника на МБАЛ “Александровска”; СБАЛИПБ, ОНД при І-ва МБАЛ; ДО към МБАЛ “Св. Анна”; ДО към болница – Лозенец, ДО Токуда и други здравни заведения от страната.

Интензивният сектор разполага със съвременна диагностична и лечебна медицинска апаратура – респиратори, кувьози, монитори и др.

Посочените особености и предимства на интензивния сектор определят неговото водещо място, което заема в системата на детското здравеопазване в столицата и страната.

Учебната дейност на отделението е в областта на следдипломната квалификация по педиатрия. Колективът участва активно и редовно с доклади и съобщения на всички педиатрични форуми. Участие в клинични проучвания.

В отделението се извършва и значителна социална дейност, която се изразява в сътрудничество със социалните служби, Агенцията за закрила на детето, неправителствени организации, домовете за медико-социални грижи и други.

В приемния кабинет на отделението се преглеждат спешни пациенти с дихателни проблеми, насочени от личните лекари, специалисти от ДКЦ, СМП и други здравни заведения с талони за хоспитализация. Извършват се до два контролни прегледа по клинични пътеки след дехоспитализация.

Приемният кабинет на Отделението по педиатрия не е спешен!

В него не се извършват първични прегледи!

отделение детски болести в НКБ