КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

проф. д-р Марио СтанкевИзпълнителен директор:

проф. д-р Марио Станкев, дм

д-р Наделин Николов съдов хирург в НКБ

Началник клиника: Д-р Наделин Николов

Телефони за контакт с клиниката:

02/9211 504 – секретариат
02/9211 503 – лекари
02/9211 505 – старша мед. сестра
02/9211 506 – сестри

Консултативни кабинети:

№ 57 Съдова хирургия – тел: 02/9217 157

№ 58 Доплерова диагностика – тел: 02/9217 158

ЛЕКАРИ  и СПЕЦИАЛИЗАНТИ – съдова хирургия

 

ЛЕКАРИ и СПЕЦИАЛИЗАНТИ – ангиология

ЛЕКАРИ и СПЕЦИАЛИЗАНТИ – сектор съдова анестезия и интензивно лечение

    • Д-р Стоян Бакалов
    • Д-р Искра Момерова
    • Д-р Милен Печев
  • Д-р Андрей Миладинов

СТАРШИ МЕД. СЕСТРИ

  • М.с. Е. Гаманова – клиника по съдова хирургия
  • М.с. В. Запрянова – сектор съдова реанимация
  • М.с. Д. Божилова – операционен блок

Основни дейности:

Клиниката е водеща в страната в лечението на съдово-мозъчната болест, операции на коремната аорта, абдоминални аневризми и дистални съдови реконструкции на ходилото. Благодарение на новата визия за съдова хирургия се въведе нов модел на организация и лечение отговарящ на стандартите за добра медицинска практика на европейско ниво. Клиниката е оборудвана с най-съвременнна апаратура позволяваща извършването на съвременни съдови реконструкции.

В клиниката работят водещи ангиолози, които поставиха основите на модерното ангиологично лечение. Ангиолозите участват в диагностиката, предоперативното и следоперативно лечението на съдовите болни. Разполагат с два ехографски кабинета, в които се извършва ултразвукова диагностика на артериалната и венозна система. Участват в научно-преподавателската дейност на клиниката и са активни в развитието на модерната ангиология.

В Клиниката по съдова хирургия и ангиология годишно преминават около 3 000 болни за лечение на съдови заболявания. Извършват се приблизително между 1400-1600 оперативни интервенции, като 85 % от тях са големи и средни по обем и сложност.

Операционната е оборудвана с модерна ангиографска апаратура тип С – рамо и в нея се извършват около 600 ендоваскуларни процедури на аортата, каротидните и периферни съдове годишно.

Клиниката е водеща в лечението на венозните заболявания в страната. Разполага с апаратура за радиофреквентна и лазер аблация на разширените вени, както и такива за катетърно разтопяване на пресни венозни тромбози.

През консултативните кабинети към Клиниката годишно преминават 10 000 човека за диагностика на съдовите заболявания и около 7 000 от тях подлежащи на ултразвукова съдова диагностика.

В Клиниката по съдова хирургия и ангиология се извършват лечебни дейности по всички клинични пътеки касаещи съдовите заболявания.

История на клиниката

Галерия