Клиника по детски болести и детска кардиология

Маргарита Цонзарова

Началник: доц. Маргарита Цонзарова  Доц. д-р Маргарита Радкова Цонзарова завършва медицина във ВМИ-София през 1970 г., след което 3 години работи като ординатор в детско отделение в районна болница - гр. Павликени.
От 1973 г. е редовен аспирант в Клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА и защитава дисертация през 1977 г.
След успешно издържан конкурс е избрана последователно за асистент, старши асистент и главен асистент към клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА.
През 1991 г. е избрана за доцент.
От 1995 до 2002 г. е началник отделение по детска кардиология към клиниката, а от 2003 г. е началник на клиника по детски болести и детска кардиология към Национална кардиологична болница - София.
Доц. М.Цонзарова има две специалности – детски болести и детска ревмокардиология.
Работи в областта на вродените сърдечни малформации – естествена и следоперативна еволюция, белодробна хипертония; инвазивната диагностика и интервентната кардиология.
Научно-преподавателска дейност: Има над 100 публикации и участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина.
Създава програма за обучение по детска кардиология, организира и учавства в обучение на специализанти и студенти. Председател на комисия за придобиване на специалност по детска кардиология. Организира и ръководи „училище по детска кардиология” за детските кардиолози в страната.
Доц. М.Цонзарова е национален консултант по детска кардиология. Член на дружеството на кардиолозите в България, Българското дружество по интервентна кардиология, Българската педиатрична асоциация, европейската асоциация по детска кардиология (АЕРС), Европейското дружество по кардиология (ESC).
Председател е на УС на Асоциация „Детско сърце”- неправителствена организация за подкрепа на децата със сърдечни заболявания и техните семейства.

Tел. за връзка: 02/9217-101
Факс: 02/920-14-71; 02/822-18-04
E-mail: tzonzarova@heartshospital.bg, pedcard@hearthospital.bg

Клиниката по детски болести и детска кардиология е единствената структура в страната, в която се осъществява цялостна диагностика и лечение, вкл. и чрез интервентни процедури на деца с вродени и придобити сърдечни заболявания, ритъмни и проводни нарушения.
Сътрудниците на клиниката работят в тясно сътрудничество с отделението по детска сърдечна хирургия.
В отделението по детски болести се лекуват деца с тежки заболявания на дихателната система, включително новородени и недоносении деца , нуждаещи се от дълготрайна апаратна вентилация;
Секторът за интензивно лечение е единствен в София, в който безотказно се приемат деца вкл. новородени и недоносени с дихателна недостатъчност, които се нуждаят интензивно лечение и дълготрайна апаратна вентилация.
Всички звена на клиниката, изпълняват функциите на спешно звено и приемат пациенти от столицата и страната по всяко време (24 ч.). Всяко дете със съмнение за сърдечно-съдово заболяване може да бъде насочено за консултация към клиниката от личния лекар.

Лечението на децата е безплатно.

КОНТАКТИ

Клиника по Детски болести и детска кардиология
Вътрешен Длъжност Име
9217-101 Началник клиника Доц. Маргарита Цонзарова,
9217-114

9217-104

Секретариат Бойка Лозенова

Галина Аспарухова

Отделение по Детска кардиология
Вътрешен Длъжност Име
9217-113 Началник отделение Доц. Анна Кънева
9217-103 Лекари Д-р Нацкова; Д-р Зердева; Д-р Дашева
9217-123 Лекари Д-р Л.Димитров; Д-р Р.Маринов
9217-125 Старша сестра Бойка Станоева
Отделение за следоперативно интензивно лечение и реанимация
Вътрешен Длъжност Име
9211-311 Началник отделение Доц. Александра Лачева
9211-343 Лекари Д-р Ганев; Д-р Райков; Д-р И.Калчев;

Д-р К.Бонева; Д-р С.Михалкова;

Д-р Д.Печилков

9211-325 Старша сестра Саня Маринова
Отделение по Детски болести
Вътрешен Длъжност Име
9217-151 Началник отделение Д-р Василка Илиева
9217-169 Лекари Д-р Памукова, д-р Славейкова,

д-р Василева, д-р Радичкова,

д-р Гладилова, д-р Василев,

д-р Ташков, д-р Тодорова

9217-128 Старша сестра Иванка Маркова
9217-165 Секретариат Петя Тошкова

Структура на клиниката и управление

В клиниката са включени три звена с 67 болнични легла, разположени на 2 етажа:

  • отделение по детска кардиология с 24 легла, консултативен кабинет – разположено на партерния етаж
  • отделение за следоперативно интензивно лечение реанимация (ОСИЛР) с 10 легла
  • отделение по детски болести с 23 легла и сектор за интензивно лечение с 10 легла, разположено на партерния етаж.

Клиниката се ръководи от началник, хабилитирано лице.
Всяко отделение се ръководи от началник отделение, специалисти с дългогодишен професионален опит.
В клиниката работят 124 души, от които 29 с висше образование (28 лекари, 72 специалисти по медицински грижи, 4 рехабилитатори, 3 технически сътрудника и 1 психолог) и др.

Клиника по детски болести

 

50 Години Грижа за Вашето сърце
Национална кардиологична болница - 2005 - 2014