Клиника по детски болести и детска кардиология

ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ ЛЕКАРИТЕ ОТ ОТДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ЗАПИШЕТЕ САМО НА
ТЕЛЕФОНИ: 02 9211 211, 02 9217 160!

Анна КъневаНачалник: доц. Анна Кънева, кмн

Tел. за връзка: 02/9217-101

Факс: 02/920-14-71; 02/822-18-04

E-mail:  kaneva_anna@abv.bgpedcard@hearthospital.bg

Клиниката по детски болести и детска кардиология е единствената структура в страната, в която се осъществява цялостна диагностика и лечение, вкл. и чрез интервентни процедури на деца с вродени и придобити сърдечни заболявания, ритъмни и проводни нарушения.
Сътрудниците на клиниката работят в тясно сътрудничество с отделението по детска сърдечна хирургия.
В отделението по детски болести се лекуват деца с тежки заболявания на дихателната система, включително новородени и недоносении деца , нуждаещи се от дълготрайна апаратна вентилация;
Секторът за интензивно лечение е единствен в София, в който безотказно се приемат деца вкл. новородени и недоносени с дихателна недостатъчност, които се нуждаят интензивно лечение и дълготрайна апаратна вентилация.
Всички звена на клиниката, изпълняват функциите на спешно звено и приемат пациенти от столицата и страната по всяко време (24 ч.).

Лечението на децата е безплатно. Повече информация за прием и часове за преглед на www.dkc-hearthospital.com или на тел. 02/9211 211, 02/9217 160.

КОНТАКТИ

Клиника по Детски болести и детска кардиология
Вътрешен Длъжност Име
02/9217-101 Началник клиника доц. Анна Кънева
02/9217-114; 02/9217-104 Секретариат Весела Коджабашийска, Галина Аспарухова
Отделение по Детска кардиология
Вътрешен Длъжност Име
02/9217-113 Началник отделение д-р Любомир Димитров
02/9217-103 Лекари д-р Нацкова, д-р Зердева, д-р Дашева
02/9217-123 Лекари д-р Р.Маринов, д-р Е. Левунлиева, д-р К. Ненова
02/9217-125 Старша сестра Бойка Станоева
Отделение за следоперативно интензивно лечение и реанимация
Вътрешен Длъжност Име
02/9211-311 Началник отделение д-р Димитър Печилков
02/9211-343 Лекари д-р Ганев, д-р Райков, д-р К.Бонева, д-р С.Михалкова, доц. А. Лачева
02/9211-325 Старша сестра Саня Маринова
Отделение по Детски болести
Вътрешен Длъжност Име
02/9217-151 Началник отделение д-р Василка Илиева
02/9217-169 Лекари д-р Памукова, д-р Славейкова, д-р Василева, д-р Радичкова, д-р Гладилова, д-р Василев, д-р Ташков, д-р Станчева
02/9217-128 Старша сестра Иванка Маркова
02/9217-165 Секретариат Петя Попова

 

Структура на клиниката и управление

В клиниката са включени три звена с 67 болнични легла, разположени на 2 етажа:

  • отделение по детска кардиология с 24 легла, консултативен кабинет – разположено на партерния етаж
  • отделение за следоперативно интензивно лечение реанимация (ОСИЛР) с 10 легла
  • отделение по детски болести с 23 легла и сектор за интензивно лечение с 10 легла, разположено на партерния етаж.

Клиниката се ръководи от началник, хабилитирано лице.
Всяко отделение се ръководи от началник отделение, специалисти с дългогодишен професионален опит.
В клиниката работят 124 души, от които 29 с висше образование (28 лекари, 72 специалисти по медицински грижи, 4 рехабилитатори, 3 технически сътрудника и 1 психолог) и др.

Клиника по детски болести

 

50 Години Грижа за Вашето сърце
Национална кардиологична болница - 2005 - 2016