Частичен атриовентрикуларен септален дефект (ЧАВСД)

Частичен атриовентрикуларен септален дефект (ЧАВСД)

ЧАВСД е сравнително рядка ВСМ (1-2%), която най-често е комбинация от ниско разположен  междупредсърден дефект (примум дефект) и цепка на митралната клапа. Често се съчетава с тризомия 21 (болест на Даун).

Какво причинява ЧАВСД? Налице е ляво-десен шънт на предсърдно ниво (вж. МПД). Цепката на митралната клапа нарушава нормалната й функция и през нея се връща кръв от лявата камера към ЛП (инсуфициенция, недостатъчност).

Какви са симптомите? Проявите зависят от степента на митрална недостатъчност и големината на МПД, т.е. от деца без оплаквания до такива с ранно развитие на сърдечна недостатъчност и по-рядко белодробна хипертония.

Диагнозата се поставя по характерната шумова находка и промени в ЕКГ и ехокардиография.

Лечението е само оперативно. Децата се оперират планово около 4-годишна възраст. По-ранна операция се предприема при поява на сърдечна недостатъчност. Операцията включва затваряне на предсърдния дефект и пластика на митралната клапа под ЕКК.

Проследяване. След операцията най-често се нормализират сърдечните размери и функция. Резултатът зависи от тежестта на промените по митралната клапа и възможностите за пълно възстановяване на клапното платно. Децата подлежат на редовно амбулаторно проследяване.

Двигателната активност обикновено е нормална, без ограничения в обичайната физическа активност.

Профилактика на инфекциозен ендокардит е задължителна през целия живот.

Допълнителна операция се налага в около 15% от случаите, когато има остатъчна или нарастваща митрална недостатъчност. В  редки случаи може да се наложи смяна на митралната клапа с изкуствена.

 

из “Книга за родители на деца със сърдечни заболявания”
Автори: М. Цонзарова, А. Кънева, М. Маркова, Д. Ангелова, НКБ 2013

Детски кардиологичен консултативен блок