Коарктация на аортата (КоА)

Коарктация на аортата (КоА)Коарктация на аортата (КоА)

Аортата е главната артерия, която разпределя богатата на кислород кръв към цялото тяло. Първите разклонения са към горната половина на тялото (главата и ръцете), след това към долната половина на тялото (корем и долни крайници).

Коарктация на аортата (КоА) е стеснение на аортата, разположено най-често след изхождането на артерията за лявата ръка. Среща се като изолирана вродена сърдечна малформация или съчетана с други ВСМ като междукамерен дефект, аортна стеноза, аномалии на митралната клапа. Честотата на КоА е 8-10%.

Какво причинява КоА? При коарктация на аортата се повишава кръвното (артериалното) налягане в горната половина на тялото и се понижава в долната половина на тялото. Лявата камера работи срещу високо съпротивление, което води до хипертрофия (сърдечния мускул се удебелява).

Какви са симптомите? Налице е разлика в пулса между ръка и крак, пулсът на крака е по-слаб и дори може да не се напипва. Често се установява артериална хипертония. Клиничната изява е разнообразна: от тежка сърдечна недостатъчност и критично състояние при новородено с високостепенна КоА до случайно откриване в по-късна възраст (понякога и при възрастни) по повод измерено повишено кръвно налягане.

Диагнозата се поставя с едновременно опипване на пулса на ръка и крак и измерване на артериалното налягане. Ехокардиографията дава анатомичните детайли.

Естествена еволюция. Нелекуваната КоА може да доведе до сърдечна недостатъчност или развитие на атеросклероза и коронарна болест в млада възраст.

Лечение. Хирургично или интервенционално се прилага при деца със сърдечна недостатъчност и/или артериална хипертония.

  • Хирургичното лечение е предпочитан метод при новородени и малки деца с коарктация на аортата. При изолирана КоА (без други аномалии) операцията се извършва най-често без използване на екстракорпорално кръвообращение.
  • Интервенционално лечение се предприема при по-големи деца и възрастни. Отстраняването на стеснението (коарктация на аортата) може да се постигне с балонна дилатация (ангиопластика) или монтиране на стент.

Проследяване. След отстраняване на стеснението артериалното налягане се нормализира и сърдечната недостатъчност се преодолява. Когато КоА се отстрани в по-късна възраст, е възможно да остане артериална хипертония (повишено кръвно налягане), което трябва да се лекува с медикаменти.

Детето подлежи на регулярни амбулаторни прегледи от детски кардиолог, с измерване на артериалното налягане и ехографски контрол за изключване на рестеноза – възможно късно усложнение след отстраняване на КоА в ранна възраст.

Двигателната активност зависи от артериалното налягане. Без ограничение за леки и развлекателни спортове.

Профилактика на инфекциозен ендокардит се провежда при съпътстващи ВСМ.

Допълнителна операция/интервенция може да се наложи при данни за рекоарктация. В повечето случаи рекоарктацията се отстранява чрез интервенционална процедура, най-често с поставяне на стент.

из “Книга за родители на деца със сърдечни заболявания”
Автори: М. Цонзарова, А. Кънева, М. Маркова, Д. Ангелова, НКБ 2013

♥ Детски кардиологичен консултативен блок