Катетърна аблация

катетърна аблация, отделение по елекрофизиология НКБКатетърна аблация (радиофреквентна аблация) е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/или артериален съд след локална анестезия.

Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха на катетъра, чрез което се постига аблация, т.е. отстраняване на клетки, които са причина за ритъмното нарушение на сърдечната дейност.

Методът е приложен за първи път успешно при лечение на сърдечна аритмия през 1986 г.  Радиофреквентната аблация на сърдечни аритмии е въведена в България през 1993 г. в Националната кардиологична болница, София. Сега е рутинна процедура и лечебно средство, което може напълно да излекува повечето видове нарушения на сърдечния ритъм. Не е необходим последващ прием на лекарства.

Като метод за трайно излекуване, катетърната аблация има:

  • висока социална значимост (осигуряване на живот и на по-добро качество на живот за значителна част от населението, като на лечение подлежат деца, млади хора и такива в активна възраст);
  • голямо съотношение ефект/цена в дългосрочен план (постигане на окончателно излекуване без необходимост от приемане на медикаменти до края на живота). Осигуряват се значителни спестявания на финансови средства за здравно-осигурителната система.

Процедурата катетърна аблация е с продължителност от 3 до 7 часа. Общият престой в болницата е 3 дни при липса на усложнения. В лаборатории с малък опит са възможни сериозни усложнения, но в лаборатории с голям опит степента на успешно лечение надвишава 90%, а усложненията и рецидивите са с много нисък процент.

В периода август 1994 г. – октомври 2004 г. в Националната кардиологична болница са подложени на катетърна аблация 676 болни (336 мъже и 340 жени).
Първичен успех при лечение на сърдечни аритмии чрез радиофреквентна аблация е постигнат при 595 от 676 болни (88%). Крайният успех от приложение на радиофреквентна аблация е 87.4%. При изчисляване на крайния успех са включени данните за успешно извършените повторни аблации и за дeла на рецидивите.

автор: доц. Тошо Балабански, началник отделение по електрофизиология в НКБ.

Записване на дата и час за консултация може да се направи на следните телефони: 02/9211 211 и 02/9213 250.

Други специалисти по елекрофизиология в НКБдоц. Чавдар Шалганов – платен прием; д-р Михаил Протич – платен прием и по здравна каса, д-р Милко Стоянов – платен прием и по здравна каса.

Тел. за записване на час: 02 9211 211