Персистиращ артериален канал (ПАК)

persistira6t-arterialen-canalАртериалният канал е кръвоносен съд, който свързва белодробната артерия (БА) и аортата, нормална структура по време на бременността, която се затваря спонтанно в първите дни до третия месец след раждането. Когато това затваряне не настъпи, е налице персистиращ артериален канал, ВСМ с честота 5-10%.

Какво причинява ПАК? При ПАК преминава кръв от аортата към БА (ляво-десен шънт), което води до увеличаване на количеството кръв към белия дроб и .лявата камер (ЛК).

Симптомите при ПАК зависят от възрастта на детето и размера на артериалния канал. При доносени новородени с малък ПАК се чува характерен систоло-диастолен шум и няма оплаквания. Когато ПАК е голям, той може да доведе до сърдечна недостатъчност или белодробна хипертония. Най-тежка е картината при недоносени новородени – тежка дихателна и сърдечна недостатъчност.

Диагнозата се поставя по характерната шумова находка, ЕКГ и ехокардиография.

Естествена еволюция. Възможно е спонтанно затваряне до 3-месечна възраст. Ако детето не се оперира, остава риск от настъпване на усложнения като СН, БХ и инфекциозен ендокардит.

Лечение. ПАК се затваря при всяко дете с характерен систоло-диастолен шум. Поведението към малък артериален канал на т.н. „тихи“ дуктуси, които се изобразяват само чрез ехокардиография, но не се чуват, е различно, но все по-често се предпочита затварянето им.

При недоносени новородени се прави опит за затваряне на артериалния канал с медикаменти, което обикновено се извършва в родилния дом. При деца с голям ПАК и СН се прилага медикаментозно лечение.

Интервенционално лечение се прилага при малки и средно големи ПАК, неусложнени с БХ. Предпочита се при деца над 1-годишна възраст. Извършва се в хода на сърдечна катетеризация, като се използват различни устройства (дивайси), които като „тапа“ запушват артериалния канал и прекъсват кръвотока.

Хирургично лечение се предприема при недоносени новородени, при които ПАК не може да се затвори с медикамент, кърмачета и артериален канал, който е неподходящ за интервенционално затваряне. Извършва се без използване на ЕКК.

Проследяване. След затваряне на ПАК се нормализират кръвотока и сърдечните размери и функция. Двигателната активност е нормална, включително се разрешава активен спорт.

Профилактика на ИЕ се прилага шест месеца след интервенционално затваряне.

 

из “Книга за родители на деца със сърдечни заболявания”
Автори: М. Цонзарова, А. Кънева, М. Маркова, Д. Ангелова, НКБ 2013

♥ Детски кардиологичен консултативен блок