Пулмонална стеноза

пулмонална стенозаПулмонална стеноза (ПС)

Пулмоналната стеноза представлява стеснение на клапата, разположена между дясна камера и белодробната артерия.

Стеснението може да е леко или тежко. Често се съчетава с генетичен синдром (Нунън). Честотата на ПС е 8-12%.

Какво причинява ПС? При пулмонална стеноза дясната камера работи срещу повишено съпротивление при изтласкването на кръвта към белодробната артерия (БА) и това води до задебеляване на мускула й (хипертрофия).

Симптомите на пулмоналната стеноза зависят от тежестта на заболяването – от критично състояние при новородено с тежка ПС до напълно асимптомно (без оплаквания) дете с лека ПС.

Диагнозата на ПС се поставя по клинични и ехокардиографски данни и по промените в ЕКГ.

Естествена еволюция – лекостепенната пулмонална стеноза рядко прогресира и се понася много добре от децата.

Показания за лечение. Непосредствено след поставяне на диагнозата при критична пулмонална стеноза в периода на новороденото и планово лечение при деца със средностепенна и високостепенна ПС.

Медикаментозно лечение се прилага при критично болни новородени и малки кърмачета за стабилизиране на състоянието преди интервенционалното или хирургичното лечение.

Интервенционалната процедура балонна валвулопластика е метод на избор на лечение.

Хирургична корекция се налага рядко при тежко променена клапа (при синдром на Нунън) и след неуспешна балонна дилатация.

Проследяване. След отстраняване на стенозата настъпва подобряване до нормализиране на кръвотока към белодробната артерия, нормализиране на размерите и функцията на дясна камера. Рискът от рестеноза е много малък. Децата подлежат на редовно проследяване.

Двигателната активност е без ограничения при лекостепенна пулмонална стеонза и след успешна балонна дилатация.

из “Книга за родители на деца със сърдечни заболявания”
Автори: М. Цонзарова, А. Кънева, М. Маркова, Д. Ангелова, НКБ 2013

Детски кардиологичен консултативен блок

Отделение по хирургия на ВСМ