КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Клинични процедури по които МБАЛ „НКБ” ЕАД има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия за 2016 г.
КПр 2016 НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА цени 2016 г.
01 Диализно лечение при остри състояния 144.00 лв.
03 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 426.00 лв.
04 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 155.00 лв.

 

← обратно