Търси да назначи Болногледач

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи

Описание: Болногледач за нуждите на Клиника по педиатрия и детска кардиология – отделение по детска кардиология.
Изисквания: умения за работа в екип, отговорност, прецизност.
Документи: CV по европейски образец с посочен актуален адрес за кореспонденция, телефон и e-mail;
Копие от диплома за завършено средно образование;
Контакти: 02/9211 234 – отдел „Човешки ресурси“ или 02/9217 101 – доц. Анна Кънева