Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност кардиология в Клиника кардиология към МБАЛ НКБ – код 3.01.47

Конкурс – Професор по кардиология – код 3.01.47
Професор по кардиология – код 3.01.47
АД „ПРОФЕСОР” – МБАЛ „НКБ” ЕАД
Обявено в ДВ бр. 101/19.12.2017 г
(Публикувано в сайта на 10.04.2018)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология – код 3.01.47
Кандидати: 1. Доц. д-р Борислав Георгиев Георгиев
Първично звено: Клиника по кардиология към МБАЛ НКБ ЕАД

Научно жури

Председател:
Проф. Нина Гочева – Началник Клиника по кардиология – вътрешен член

Членове:

Проф. д-р Димитър Раев, УМБАЛ „Св. Анна” АД, София – външен член
Проф. д-р Жана Георгиева-Тянева, МУ-Варна – външен член
Проф. д-р Сабина Захариева, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД, София – външен член
Проф. д-р Бранимир Каназирев, МУ-Варна – външен член
Проф. д-р Маргарита Цонзарова, МБАЛ „НКБ” ЕАД, София – вътрешен член
Проф. д-р Тошо Балабански – МБАЛ „НКБ” ЕАД, София – вътрешен член

Резервни членове:

Проф. д-р Николай Пенков – външен член
Проф. д-р Ива Паскалева – вътрешен член

Рецензенти:

Проф. д-р Димитър Раев, УМБАЛ „Св. Анна” АД, София
Проф. д-р Жана Георгиева-Тянева, МУ-Варна
Проф. д-р Сабина Захариева, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” ЕАД, София

Дата на конкурса:
25.04.2018 г. 13.30 ч., Клиника по кардиология, МБАЛ НКБ, София

Документи:

documentsРезюме-1

documentsРезюме-2

documentsРецензия – проф. Д. Раев

documentsРецензия – проф. Ж. Георгиева-Тянева

documentsРецензия – проф. С. Захариева

documentsСтановище – проф. Б. Каназирев

documentsСтановище – проф. М. Цонзарова

documentsСтановище – проф. Н. Гочева

documentsСтановище – проф. Т. Балабански