Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност кардиология в Клиника кардиология към МБАЛ НКБ – код 3.01.47

Конкурс – Професор по кардиология – код 3.01.47
Професор по кардиология – код 3.01.47
АД „ПРОФЕСОР” – МБАЛ „НКБ” ЕАД
Обявено в ДВ бр. 52/22.06.2018 г.
(Публикувано в сайта на  20.11.2018 г.)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология – код 3.01.47
Кандидати: 1. Доц. д-р Чавдар Николов Шалганов

Първично звено: Клиника по кардиология към МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури

Председател:
Проф. Нина Гочева – Началник Клиника по кардиология – вътрешен член

Членове:
Проф. д-р Цветана Кътова – МБАЛ “НКБ” ЕАД, София – вътрешен член

Проф. Тошо Балабански – МБАЛ “НКБ” ЕАД, София – вътрешен член

Проф. д-р Пламен Гацов – МУ Плевен; Втора МБАЛ, София – външен член

Проф. д-р Йото Йотов – МУ Варна; УМБАЛ Св. Марина, Варна – външен член

Проф. д-р Тихомир Даскалов – МБАЛ НКБ, София – вътрешен член

Доц. д-р Мария Токмакова – УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив – външен член

Резервни членове:

Доц. д-р Николай Рунев – УМБАЛ Александровска, София – външен член

Доц. д-р Васил Велчев – УМБАЛ “Св. Анна”, София – външен член

*Поради служебна ангажираност на проф. Тошо Балабански със становище в журито влиза резервният член доц. Николай Рунев.

Рецензенти:
Проф. д-р Цветана Кътова – МБАЛ “НКБ” ЕАД, София
Проф. д-р Пламен Гацов – МУ Плевен; Втора МБАЛ, София
Проф. д-р Йото Йотов – МУ Варна; УМБАЛ Св. Марина, Варна

Дата на конкурса:
11.12.2018 (вторник) от 13 ч. в учебната зала на Клиника по кардиология

Документи:

documentsРецензия – Проф. д-р Цветана Кътова – МБАЛ НКБ ЕАД, София

documentsРецензия – Проф. д-р Пламен Гацов – МУ Плевен; Втора МБАЛ, София

documentsРецензия – Проф. д-р Йото Йотов – МУ Варна; УМБАЛ Св. Марина, Варна

documentsСтановище – Проф. Нина Гочева – МБАЛ НКБ ЕАД, София

documentsСтановище – Проф. д-р Тихомир Даскалов – МБАЛ НКБ, София

documentsСтановище – Доц. д-р Мария Токмакова – УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив

documentsСтановище – Доц. д-р Николай Рунев – УМБАЛ Александровска, София

documentsРезюме на публикациите след АД доцент