Курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на ОКР-Банкя

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2018 г. на Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация – Банкя

Началник: д-р Александър Алексиев

 • цена: 60 лв. на ден
 • тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

 

 1. ОСНОВИ И МЕТОДИКА НА КАРДИОРЕХАБИЛИТАЦИЯТА

Курсът е насочен към лекари с интерес в сферата на първичната и вторичната кардиопрофилактика и възстановяване на пациенти със сърдечносъдови заболявания.

Ръководител на курса: д-р А. Алексиев

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой участници: 3-5 лекаря

Програма на курса

 • История на кардиорехабилитацията в България
 • Физиология и патофизиология на физическа активност с кратка анатомия на СС-система и нозология на заболяванията, подлежащи на КР
 • Функционално диагностични методи за оценка на рисковия профил и рехабилитационен потенциал на пациента
 • Методики за двигателна активност и медикаментозна терапия
 • Първична и вторична профилактика при ССЗ
 • Методика за оценка на постигнатия резултат

Документи за записване

 • Заявка по образец – ОБРАЗЕЦ-4 – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация;
 • Фактура за платен курс