Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2018 г.

Клиниката по Сърдечно-съдова анестезия и интензивни лечение (КССАИЛ) НАБИРА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – трудов договор по КТ, пълно работно време, зачисляване за специализация съгласно Наредба № 1 на МЗ.

Приемат се както вече зачислени специализанти, започнали специализация в други клинични бази, така и лекари, чието зачисляване по специалността предстои.

Изисквания: Подчертан интерес към специалността анестезиология и интензивно лечение.

Предлагаме: Зачисляване за специализация по посочената специалност, съгласно условията на Наредба №1/МЗ. Възможност за кариерно и научно развитие, зачисляване за докторантура по анестезиология и интензивно лечение, обучение в клинични бази в страната и чужбина.

Ако посочената позиция предстявлява интерес за Вас, моля изпратете Ваша автобиография, заедно с актуална снимка и данни за обратен контакт.

Наш представител ще се свърже с Вас за уточняване на дата за среща.
Кандидатурите ще се разглеждат при пълна конфиденциалност.

За контакти: (02) 822 33 49; e-mail: ossail@abv.bg
Секретариат на КССАИЛ г-жа Зорка Панева

♥  ЗА КЛИНИКАТА