Резултати от проведена анкета за идентифициране на нуждите от обучение на докторанти и постдокторанти в МБАЛ НКБ

От АНКЕТНАТА КАРТА за идентифициране на нуждите от обучение на докторанти и постдокторанти в МБАЛ „НКБ“ ЕАД ще научите за:

  • Разпределение на докторантите по структури в МБАЛ „НКБ“
  • Удовлетвореност от съдържанието на задачите, които изпълняват докторантите
  • Удовлетвореност от съвместната работа с научния ръководител
  • Удовлетвореност от колегите, с които докторантът работи ежедневно
  • Удовлетвореност от докторантската работата като цяло
  • Участие в научни проекти и публикации

documentsВижте анкетата на PDF-файл