Амбулаторни процедури

Амбулаторни процедури по които МБАЛ „НКБ” ЕАД има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия за 2016 г.

АПр НАИМЕНОВАНИЕ НА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА цени 2016
1

Хрониохемодиализа

144.00 лв.
2

Перитонеална диализа с апарат

426.00 лв.
3

Перитонеална диализа без апарат

155.00 лв.
4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

182.00 лв.
32

Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор

50.00 лв.
33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12.00 лв.
38

Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти,получаващи скъпо струващи лекарствени продукти по реда чл.78, ал.2 ЗЗО

22.00 лв.