Научен съвет

Научният съвет на МБАЛ НКБ над 40-годишна история. Първата структура е създадена към Научния Институт по сърдечно-съдови заболявания (НИССЗ) през 1972 г., по-късно като НЦССЗ 1986 г., а от 1996 г. НЗССЗР. През 2000 г. НЦССЗР се преобразува в СБАЛССЗ-НКБ, а през 2011 г. в МБАЛ – НКБ.

Председатели на Научния съвет през годините са:

 • проф. Димитър Димитров (1971 – 1977)
 • чл.кор. проф. Чавдар Драгойчев (1977 – 1986)
 • академик Илия Томов (1986-1988)
 • проф. Тихомир Даскалов (2002-2009)
 • проф. Цветана Кътова (2010-2012)

Академичен състав на МБАЛ НКБ , считано от 17.04.2018 г.

 1. Членове с право на глас (21 члена)
  1. проф. Л. Бояджиев
  2. проф. Н. Гочева
  3. проф. Ц. Кътова
  4. проф. И. Паскалева
  5. проф. М. Станкев
  6. проф. М.Цонзарова
  7. проф. Л. Хараланов
  8. проф. Т. Балабански
  9. проф. А. Кънева
  10. проф. Е. Трендафилова
  11. доц. Б. Георгиев
  12. доц. В. Коларов
  13. доц. Б. Георгиев
  14. доц. В. Костова
  15. доц. Ж. Ничев
  16. проф. Ч. Шалганов
  17. доц. Д. Луканова
  18. доц. К.Генова
  19. доц. Л. Бакаливанов
  20. доц. Н. Рунев
  21. доц. П.Гацов
 2. Членове без право на глас (8 члена)
  1. д-р Л. Бауренски, дм
  2. д-р И. Кожухарова, дм
  3. д-р Е. Дончева, дм
  4. д-р В. Игнатова, дм
  5. д-р Н. Николов, дм
  6. д-р И. Петрова, докторант
  7. д-р Я. Валянов, докторант
  8. д-р М. Иванов, докторант

Председател е проф. И. Паскалева, научен секретар е доц. Камелия Генова и технически секретар е Анна Валтерова

documentsЗаповед за назначаване