Научен съвет

Научният съвет на МБАЛ НКБ над 40-годишна история. Първата структура е създадена към Научния Институт по сърдечно-съдови заболявания (НИССЗ) през 1972 г., по-късно като НЦССЗ 1986 г., а от 1996 г. НЗССЗР. През 2000 г. НЦССЗР се преобразува в СБАЛССЗ-НКБ, а през 2011 г. в МБАЛ – НКБ.

Председатели на Научния съвет през годините са:

 • проф. Димитър Димитров (1971 – 1977)
 • чл.кор. проф. Чавдар Драгойчев (1977 – 1986)
 • академик Илия Томов (1986-1988)
 • проф. Тихомир Даскалов (2002-2009)
 • проф. Цветана Кътова (2010-2012)

Академичен състав на МБАЛ – НКБ през 2017 г.:

 • 10 професора
 • 11 доцента
 • 12 главни асистента
 • 37 асистента
 • 30 “доктор”
 • 2 “доктор на медицинските науки”

Списък на Научния съвет при МБАЛ „НКБ” – ЕАД, София

Име, презиме, фамилия Научна степен. Научна специалност, по която е получена Научно звание и научна специалност, по която е получено Шифри на специалностите на научната компетентност
д-р Тихомир Радомиров Даскалов дмн, кардиология професор кардиология 03.01.47
д-р Цветана Маринова Кътова дм, кардиология професор кардиология 03.01.47
д-р Нина Николова Гочева дм, кардиология професор кардиология 03.01.47
д-р Елина Трендафилова дм, кардиология доцент кардиология 03.01.47
д-р Велислава Костова Тенева дм, кардиология доцент кардиология 03.01.47
д-р Пламен Маринов Гацов дм, кардиология доцент кардиология 03.01.47
д-р Тошо Луканов Балабански дм, кардиология професор  кардиология 03.01.47
д-р Борислав Георгиев Георгиев дм, кардиология доцент кардиология 03.01.47
д-р Чавдар Николов Шалганов дм, кардиология доцент кардиология 03.01.47
д-р Елисавета Вълчева Георгиева дм, рентгенология доцент рентгенология 03.01.28
д-р Ива Димитрова Паскалева дм, клинична лаборатория професор клинична лаборатория 03.01.12
д-р Владимир Борисов Пилософ дм, педиатрия професор педиатрия 03.01.50
д-р Маргарита Радкова Цонзарова дм, педиатрия професор педиатрия 03.01.50
д-р Анна Иванова Кънева дм, педиатрия професор педиатрия 03.01.50
д-р Александра Захариева Лачева дм, педиатрия доцент педиатрия 03.01.50
д-р Майя Димитрова Павлова дм, педиатрия доцент педиатрия 03.01.50
д-р Марио Драганов Станкев дм, сърдечно-съдова хирургия професор сърдечно-съдова хирургия 03.01.49
д-р Людмил Бояджиев дмн, сърдечно-съдова хирургия професор сърдечно-съдова хирургия 03.01.49
д-р Владимир Панайотов Коларов дм, сърдечно-съдова хирургия доцент сърдечно-съдова хирургия 03.01.49
д-р Жоро Петров Ничев дм, сърдечно-съдова хирургия доцент сърдечно-съдова хирургия 03.01.49
д-р Георги Тодоров Георгиев дм, сърдечно-съдова хирургия доцент сърдечно-съдова хирургия 03.01.49
д-р Еленка Кирилова Танева дмн, анестезиология и интензивно лечение доцент анестезиология и интензивно лечение 03.01.38
д-р Любомир Хараланов Хараланов дм, неврология професор неврология 03.01.19

PDF document

 

Заповед за назначаване