Нормативни документи

normativni-documentiТук можете да се запознаете с нормативните документи уреждащи процедурите по придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МБАЛ „НКБ“ ЕАД

 

За да отворите съответния документ, моля натиснете върху заглавието му.