Клиника по неврология

КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ

проф. д-р Любомир Хараланов, д.м.Началник клиника: проф. д-р Любомир Хараланов, д.м.

Старша медицинска сестра: Роза Спасова

За контакт с клиниката:
02/9211 - 241 - проф. д-р Хараланов - Началник
02/9211 - 285 - Роза Спасова - Старша сестра
02/9211 - 284 - Секретариат
02/9211 - 283 - Лекари
02/9211 - 286 - Сестри

Консултативен кабинет: № 163

За контакт с кабинета: 02/9217 - 163- Владислава Владимирова

История на клиниката

Лекари:

проф. д-р Любомир Хараланов, д.м.
д-р Валентина Игнатова, гл. ас.
д-р Бойко Милков
д-р Снежанка Атанасова
д-р Валерия Атанасова
д-р Николай Кирилов
д-р Ермила Димитрова
невропсихолог Цветанка Стоянова

Колективът на клиниката участва активно в неврологични конгреси, симпозиуми и научни срещи в България и чужбина, в международните клинични проучвания, а така също редовно публикува статии в научни списания.

Клиниката извършва дейност по 16 бр. клинични пътеки, както следва

01 - Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза;
02 - Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза;
03 - Паренхимен мозъчен кръвоизлив;
04 - Субарахноиден кръвоизлив;
05 - Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин;
07 - Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация;
08 - Диабетна полиневропатия;
09 - Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години;
11 - Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми;
17 - Мултиплена склероза;
18 - Епилепсия и епилептични пристъпи;
19 - Епилептичен статус;
25 - Паркинсонова болест;
16 - Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип;
29 - Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма;
202 - Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми;

 

50 Години Грижа за Вашето сърце
Национална кардиологична болница - 2005 - 2016