проф. д-р Борислав Георгиев

доц. д-р Борислав Георгиев, кардиологпроф. д-р Борислав Георгиев е главен асистент в Национална кардиологична болница, София.

Специализира кардиология в Клиника по кардиология при проф. Х. Кун в гр. Билефелд, Германия. Основните области на интереси в работата му са свързани с електрокардиология, лечение на хипертония, профилактика на сърдечно-съдови заболявания, епидемиология, лекарствена терапия и др.

Членува в Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), в Европейско дружество по кардиология (European Society of Cardiology), в Международен съвет по електокардиология, както и в Академия на науките на Ню Йорк (New York Academy of Sciences). Бил е член на борда на международната организация „Нeart Friends Around the World”. Участвал е в няколко работни групи на Американска сърдечна асоциация. Биографията му е публикувана през 1998 г. в книгата „Five Hundred Leaders of Influence” на Американския биографичен институт, а през 1999 г. и в книгата „The First Five Hundred at the New Millennium” на Международния биографичен център в Кембридж.

проф. д-р Борислав Георгиев е главен редактор е на списание „Наука Кардиология” и председател на Фондация „Академия Кардиология”. Участва в редакционни съвети на някои български научни списания.

Участва ежегодно като лектор на български и международни научни форуми с кардиологична насоченост. Има публикувани резюмета във водещи списания (J American College of Cardiol, J. Hypertension, Eur J Cardiovasc Prev& Rehab, Prevention and Control, Cardiovascular drugs and theraрy, Europeanheartjournal). За свои научни разработки е удостоен с награда за млад учен на XX Международен конгрес по електрокардиология. Носител е на награда Siemens-Elema AB, Young Investigators Award на Международния съвет по електрокардиология.

Автор е на мащабен брой публикации в научни списания, включително на английски език в международни списания (Eur J Cardiac Pacing and Electrophysiol, Rev Lat de Cardiol) и монографии (World Scientific Publ, Monduzzi Ed, Havitis Ltd.).

От 2018 г. е началник Клиника по кардиология

← към Отделението по кардиология