д-р Борис Славков

д-р Борис Славков

За контакт:  тел. +359 2 9211 503

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1992 г.

Придобира специалност по Вътрешни болести – 2000 г.

Специализации и квалификации:

От 2003-2010 г. работи като лекар към Клиника по Съдова хирургия на Св. Екатерина.

От 2014 г. след успешно положен изпит – зачислен като специализант по ангиология към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница.

Провел курсове по: Доплер-ехография на периферни съдове – 2012 г.; Ехография на коремни органи – 2013 г.;

Клинични интереси:

Подчертан интерес в областта на доплеровата диагностика при аневризми на абдоминалната аорта.

Работи активно в областта на диагностичния и терапевтичен процес при  всички артериални и венозни съдови заболявания.

Научни изяви:

Участия в научни форуми.

Членство в научни дружества:

Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА.

Владее английски и руски език.

← към Клиника по съдова хирургия