д-р Милко Стоянов

Д-р Милко Стоянов завършва медицина в Медицински Университет – София през 2007 г. Специализира  кардиология в Национална кардиологична болница до 2013 г., работи като кардиолог в Отделение по електрофизиология и има придобито научно звание „асистент“.

През 2014 г. придобива експертно ниво на квалификация по инвазивна електрофизиология.

Член е на ССЕКБ (Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България), ESC (Европейско кардиологично дружество), EHRA (Европейската асоциация по ритъмни нарушения). От 2016 г. е член на изпитна комисия към Медицински Университет – София, за освидетелстване  по инвазивна електрофизиология.

Д-р Стоянов е провел краткосрочно обучение по електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии в Италия, Австрия, Чехия и Германия.

Автор на научни статии в списание EUROPACE и лектор на конференции с международно участие.

← към Отделението по инвазивна електрофизиология в кардиологията