д-р Максим Й. Денев

д-р Максим Денев д-р Максим Й. Денев е главен асистент в Отделение по обща и клинична патология на МБАЛ Национална Кардиологична Болница

Член на дружеството на патолозите в България, член на Българската и Европейска асоциация на тъканните банки.

 

← към Отделението по обща и клинична патология