Търси да назначи Болногледач

NKB-работа в НКБ

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание: Болногледач за нуждите на Клиника по педиатрия и детска кардиология – отделение по детска кардиология. Изисквания: умения за работа в екип, отговорност, прецизност. Документи: CV по европейски образец с посочен актуален адрес за кореспонденция, телефон и e-mail; ОЩЕ …

Обучение по професия „Болногледач“

NKB-работа в НКБ

От 10.03.2014 до 10.05.2014 г. В МБАЛ – НКБ бе проведено обучение на 30 човека по професия „Болногледач” от проект „Шанс за работа – 2014”, Национален план за действие по заетостта 2014 г. След успешно приключилото обучение, 12 лица са наети на работа за стаж ОЩЕ …