Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Ангиология“ за учебната 2018 г.

лекар-специализант в НКБ

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Ангиология“ за учебната 2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството на ОЩЕ …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“, предназначено за лекари – служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, за учебната 2018 г.

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“, предназначени за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, за учебната 2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо: Нотариално заверено копие от ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г.

лекар-специализант в НКБ

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Образна диагностика“, за учебната 2017/2018 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават ОЩЕ …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в ОЩЕ …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служителина МБАЛ „НКБ” ЕАД: Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома ОЩЕ …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служителина МБАЛ „НКБ” ЕАД Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от ОЩЕ …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Нервни болести“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок ОЩЕ …