д-р Марин Павлов

д-р Марин Павлов

Д-р Марин Павлов главен асистент. Член на дружеството на патолозите в България. Член на Българската и Европейска асоциация на тъканните банки. Началник отделение по патоанатомия и цитоморфологична диагностика в НКБ За контакт: 02/9211 261, 02/9211 265   ← обратно

д-р Максим Й. Денев

д-р Максим Денев

д-р Максим Й. Денев е главен асистент в Отделение по обща и клинична патология на МБАЛ Национална Кардиологична Болница Член на дружеството на патолозите в България, член на Българската и Европейска асоциация на тъканните банки.   ← към Отделението по обща и клинична патология