На вниманието на пациентите, на които предстои прием в НКБ

пръстова идентификация

Уважаеми пациенти, Бихме желали да ви информираме, че от 01.11.16 г. в МБАЛ „НКБ” ЕАД стартира използването на система за пръстова идентификация на всички пациенти, на които предстои хоспитализация и дехоспитализация. Системата се въвежда по изискване на Министерстерство на здравеопазването съвместно с НЗОК и цели контрол на разходваните средства за здраве. В тази връзка изразяваме предварително благодарност на всички наши пациенти за проявеното разбиране и Виж повече …