Програма за продължаващо обучение тематични курсове и индивидуално обучение на отделение по неинвазивна и функционална диагностика 2019 г.

лекар-специализант в НКБ

ЗНАЧИМОСТ НА ИФ, ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ И ЛЕВОКАМЕРЕН ЛОНГИТУДИНАЛЕН СТРЕЙН ПРИ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЪС ЗАПАЗЕНА ИФ Ръководител на курса: проф. д-р Цв.Кътова Начало на курса: 11-12.02.2019 г. Продължителност: 2 дни МОЖЕМ ЛИ ДА РАЗГРАНИЧИМ ЕХО КГ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЪС ЗАПАЗЕНА ИФ ОТ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ С УМЕРЕНО ОЩЕ …

ПРОГРАМА за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2019 г.

следдипломно обучение

НКБ осъществява значителна научно-приложна дейност, която е във връзка с прилаганите съвременни методи за диагностика и лечение. Образователната политика е залегнала в мисията на МБАЛ-НКБ за подготовка на високо квалифицирани кадри, в съответствие с изискванията за образователно-научни и образователно-квалификационни степени. През изминалата година са представени ОЩЕ …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение“ за учебната 2018 г.

лекар-специализант в НКБ

Клиниката по Сърдечно-съдова анестезия и интензивни лечение (КССАИЛ) НАБИРА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – трудов договор по КТ, пълно работно време, зачисляване за специализация съгласно Наредба № 1 на МЗ. Приемат се както вече зачислени специализанти, започнали специализация в други клинични бази, така ОЩЕ …

Акредитация от МЗ с отлична оценка за 5 години

Акредитация от МЗ до 2023 г.

Акредитация от Министерство на здравеопазването за цялостна дейност с отлична оценка за срок от пет години от юли 2018 г. Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност – “отлична” за срок от пет години. Акредитационна оценка за отделните медицински и други дейности, както следва: Клиника по ОЩЕ …

ПРОГРАМА за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2018 г.

следдипломно обучение

НКБ осъществява значителна научно-приложна дейност, която е във връзка с прилаганите съвременни методи за диагностика и лечение. През изминалата година са представени над 250 научни съобщения на световни, европейски, национални и регионални научни прояви (70 публикации в пълен текст, 150 доклади и постери на научни ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение на лекари на ОНИД за 2018 г.

лекар-специализант в НКБ

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕИНВАЗИВНА И ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА ЗА 2018 г.   цена: 60 лв. на ден За записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Брой на курсистите на всички курсове 10. Доплерехокардиография – конвенционална, тъканен ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение за лекари на Клиника по кардиология 2016

лекар-специализант в НКБ

ПРОГРАМА  на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация на лекари за 2016 г. към клиниката по кардиология в МБАЛ „НКБ“   за специализанти (кардиология, вътрешни болести) и докторанти е безплатно! за други – цена: 60 лв. на ден за записване : тел. 02/ 92 ОЩЕ …

Курсове за следдипломно обучение за лекари на Клиника по неврология за 2016

лекар-специализант в НКБ

Програма за курсовете за следдипломно обучение за лекари на Клиника по неврология за 2016 г. цена: 60 лв. на ден за записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Продължителност: 3 дни Ръководител: проф. Хараланов Технически отговорник: гл. ас. В. Игнатова Въведение в метода ОЩЕ …