Свободни места (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“ за учебната 2018/2019 г.

лекар-специализант в НКБ

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Съдова хирургия“  за учебната 2018/2019 г. Изисквания към кандидатите Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образованиe по медицина. Кандидатите за длъжността следва да имат среден ОЩЕ …

Д-р Маргарет Димова

д-р Маргрет Димова

Д-р Маргарет Димова За контакт: margaret.dimova[@]yahoo.com; тел. +359 896 606 584 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на ОЩЕ …

Д-р Стефан Станев

д-р Стефан Станев

Д-р Стефан Станев За контакт: stanev.stefan[@]mail.bg; тел. +359 2 9211 503 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет Пловдив – 2012 г. Специализации и квалификации: От 2013 г., след успешно положен изпит – зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова ОЩЕ …

д-р Бойка Стоянова

д-р Бойка Стоянова

д-р Бойка Стоянова За контакт: bobby.ilieva.stoyanova[@]gmail.com; тел. +359 887 366 882 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2011 г. Придобита специалност по Съдова хирургия – 2017 г. Специализации и квалификации: От 2012 г., след успешно положен изпит – зачислена като ОЩЕ …

д-р Георги Коленцов

д-р Георги Коленцов - специализант

д-р Георги Коленцов, специализант Завършил медицина през 2006 г. в МУ Пловдив. От 2008 г. работи в Клиника по кардиохирургия на НКБ. През 2013 г. зачислен за специализация по Кардиохирургия. През м. Октомври 2013 г. взема участие в съвместен семинар на Open Medical Institute Salzburg ОЩЕ …

д-р Христо Иванов

д-р Христо Иванов - специализант

д-р Христо Иванов, специализант Завършил медицина през 2010 г. в МУ – София. От 2011 г. е ординатор в Клиника по кардиохирургия на НКБ. От 2012 г. е редовен специализант по Кардиохирургия. През 2008 г. участва в международни обмени в „Окръжна Болница Сегед”, Унгария с ОЩЕ …

Специализант по анестезиология и интензивно лечение

NKB-работа в НКБ

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Описание и Изисквания: Отделението по Сърдечно-съдова анестезия и интензивни лечение НАБИРА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – на основен трудов договор по КТ и пълно работно време и зачисляване за ОЩЕ …