д-р Наделин Николов, д.м.

д-р Наделин Николов съдов хирург в НКБ

Д-р Наделин Николов За контакт: nadelin.nikolov[@]gmail.com; тел. +359 888 986 342 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет гр. София – 2003 г. Придобита специалност по Съдова хирургия – 2014 г. Придобита специалност по Ендоваскуларна хирургия – 2015 г. Научна степен Доктор по ОЩЕ …

д-р Цветанка Милева

д-р Цветанка Милева, ангиолог

д-р Цветанка Милева За контакт: тел. +359 888 757 915 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1978 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1982 г. работи като лекар към Клиника по Ангиология на Национална ОЩЕ …

Д-р Маргарет Димова

д-р Маргрет Димова

Д-р Маргарет Димова За контакт: margaret.dimova[@]yahoo.com; тел. +359 896 606 584 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на ОЩЕ …

д-р Николай Величков

д-р Николай Величков

д-р Николай Величков За контакт: nikv[@]abv.bg; тел. +359 888 801 481 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1993 г. Специализации и квалификации: От 1994 г. работи в Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. През 1997 г. става част от ОЩЕ …

д-р Галин Димитров

д-р Галин Димитров, съдов хирург

Д-р Галин Димитров За контакт: тел. 02/9211 503 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2006 г. Придобита специалност по Съдова хирургия – 2015 г. Специализации и квалификации: През периода 2006-2007 г. работи като лекар-ординатор в Отделение по Обща и Коремна ОЩЕ …

проф. д-р Марио Станкев

проф. д-р Марио Станкев, съдов хирург

проф. д-р Марио Станкев, д.м.н. е специалист по обща и съдова хирургия. Ангажиран със съвременото лечение на каротидната патология, миниинвазивната флебологията, аневризми на коремната аорта. Завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия град София. Специализирал е каротидна и висцерална хирургия в Милано, чернодробна и ОЩЕ …