Медицински сестри в МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД

МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД търси да назначи медицински сестри.

Ние Ви предлагаме:
сигурно и редовно заплащане;
основна месечна работна заплата в рамките от 1 500 лв. до 1 800 лв.;
• клас прослужено време от 1% за всяка година трудов стаж по специалността и/или в
системата на здравеопазването;
• ежемесечни ваучери за храна на стойност от 60 лв. и допълнителни ваучери за храна
по Наредба 11 – 2 лв. на всяко 12 часово дежурство.
• платен годишен отпуск в диапазон от 28 дни до 34 дни;
• работа на смени;

Изисквания за заемане на длъжността:
• медицинско образование за медицинска сестра;
• комуникативност и умение за работа в екип;
• опит е предимство.

Необходими документи:
• CV – Европейски образец с посочен актуален адрес за кореспонденция, телефон и e-
mail;
• Копие от диплома за завършено медицинско образование.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване на място
Нашият екип се старае максимално да бъде полезен, за да предоставим най-добрите
грижи на нашите пациенти. Ще се радваме да бъдете част от него.