Реанимационна медицинска сестра – кардиореанимация

МБАЛ НКБ търси да назначи медицински сестри за Клиника по следоперативни интензивни грижи след кардиохирургични операции при възрастни.

Предлагаме:

  • Възможна селекция на дежурства.
  • Възможно заемане на 1/2 щат.
  • Стартово основно месечно възнаграждение от 1040 лв. Клас прослужено време от 1% за всяка година трудов стаж.
  • Допълнително материално стимулиране съобразно финансовите показатели и индивидуалния принос.
  • Ежемесечни ваучери за храна на стойност от минимум 60 лв.
  • Годишен платен отпуск съобразно колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.

ЗА КОНТАКТИ: тел. 02/822 33 49, 9211 575 – Секретариат на КССАИЛ