Лекар за клиника по педиатрия

МБАЛ НКБ ЕАД, София обявява конкурс по документи и събеседване за

Описание:

1 (един) лекар, педиатър за нуждите на Клиника по педиатрия и детска кардиология – отделение за следоперативно интензивно лечение и реанимация и за един лекар;

1 (един) лекар, педиатър за нуждите на Клиника по педиатрия и детска кардиология – отделение по педиатрия, интензивен сектор

Изисквания: желателно е наличие на специалност „Детски болести“ или стаж в детско отделение;
умения за работа в екип, отговорност, прецизност.
Документи: CV по европейски образец с посочен актуален адрес за кореспонденция, телефон и e-mail;
Копие от диплома за завършено висше медицинско образование и признати специалности (ако има такива);
Копие от удостоверения за завършени курсове за повишаване на квалификацията (ако има такива).
Контакти: 02/9211 234 – отдел „Човешки ресурси“ или 02/9217 101 – доц. Анна Кънева