Конкурси за академични длъжности – 2014

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2014 г.

 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 10.06.2014
 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ – 16.06.2014
 • Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „професор“ – 26.06.2014
Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор - 10.06.2014

ОНС „Доктор”, МБАЛ НКБ ЕАД

Д-р Валентина Георгиева Игнатова

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:  7.1 Медицина

Научна специалност: Неврология – код 03.01.19

Тема на дисертационния труд: Динамика на мултимодални евокирани потенциали при пациенти с множествена склероза

Научен ръководител: Доц. д-р Любомир Хараланов, д.м.

Научно жури:

Председател:

1. Доц. д-р Любомир Хараланов, д.м., Началник на Клиника по неврология при МБАЛ – НКБ – ЕАД, София

Членове:

1. Проф. д-р Димитър Чавдаров, д.м.н., София

2. Доц. д-р Коста Костов, д.м., МВР- болница, София

3. Проф. д-р Пенко Шотеков, д.м.н., Началник клиника по неврология при УМБАЛ- „Св. Иван Рилски”, София

4. Доц. д-р Пенчо Колев, д.м. – Завеждащ Отделение по клинична неврофизиология при УСБАЛНП „Св. Наум”, София

Резервни членове:

1. Проф. д-р Иван Петров, д.м.н.- МВР-болница, София

Рецензенти:

1. проф. Д. Чавдаров

2. доц. К. Костов

Дата на защита:

10.06.2014 г. , 14:00 часа, Учебната зала на МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

 • д-р Валентина Георгиева Игнатова
Публична защита за присъждане на научна и образователна степен доктор - 16.06.2014

ОНС „Доктор”, МБАЛ – НКБ ЕАД

Д-р Детелина Вълчкова Луканова

Област на висше образование:  7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:  7.1 Медицина

Научна специалност:  Сърдечно-съдова хирургия – код 03.01.49

Тема на дисертационния труд: Възможностите на ултразвука за диагностика на нестабилната каротидна плака

Научен ръководител:  Проф. д-р Марио Станкев, дм

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Марио Станкев, дм, съдов хирург, МБАЛ – НКБ ЕАД, София

Членове:

 1. Проф. д-р Лъчезар Гроздински, дм, ангиолог, МБАЛ „Сити клиник” ЕООД, София
 2. Проф. д-р Вера Бъчварова, дмн, ангиолог, София
 3. Доц. д-р Андрея Андреев, дм, съдов хирург,МБАЛ „Свети Иван Рилски” Стара Загора
 4. Доц. д-р Милена Станева, дм, ангиолог, МБАЛ „Токуда” София

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Веселин Петров, дм, съдов хирург
 2. Доц. д-р Васил Червенков, дм, съдов хирург

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Лъчезар Гроздински, дм
 2. Доц. д-р Андрея Андреев, дм

Дата на защита:

16.06.2014 г. 14:00 часа, МБАЛ – НКБ ЕАД

Документи:

 • д-р Детелина Вълчкова Луканова
Публична защита за присъждане на научна и образователна степен професор - 26.06.2014

АД „Професор” – МБАЛ-НКБ ЕАД

Обявено в ДВ бр.24/18.03.2014 г.

Област на висше образование:  7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление:  7.1. Медицина

Научна специалност:  Педиатрия – код 03.01.50

Кандидати: Доц. Маргарита Радкова Цонзарова

Първично звено: Клиника по детски болести и детска кардиология към МБАЛ НКБ ЕАД

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. Нина Гочева –Началник клиника по кардиология

Членове:

 1. Проф. Емилия Христова – Факултет по обществено здраве, МУ-София
 2. Проф .Румяна Търновска – клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”
 3. Проф. Петко Минчев – СБАЛДБ „Св.София”, началник детска клиника
 4. Доц. Петър Бояджиев – консултант МБАЛ „НКБ”
 5. Доц. Лъчезар Маринов – началник детско отделение, катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ Варна
 6. Доц. Майя Павлова – клиника по детски болести и детска кардиология, МБАЛ „НКБ”

Резервни членове:

 1. Проф. Румяна Рахнева – външен член
 2. Доц. Анна Кънева-Ненчева – вътрешен член

Рецензенти:

 1. Проф. Емилия Христова – избрана единодушно
 2. Проф. Румяна Търновска – избрана единодушно
 3. Проф. Петко Минчев – избран единодушно

Дата на конкурса:

26.06.2014 г. от 14:00 часа в Клиника по кардиология на НКБ

Документи:

 • доц. Маргарита Радкова Цонзарова