Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност кардиология в Клиника кардиология към МБАЛ НКБ – код 3.01.47

Конкурс – Професор по кардиология – код 3.01.47
Професор по кардиология – код 3.01.47
АД „ПРОФЕСОР” – МБАЛ „НКБ” ЕАД
Обявено в ДВ бр. 101/19.12.2017 г.
(Публикувано в сайта на 17.04.2018 г.)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Кардиология – код 3.01.47
Кандидати: 1. Доц. д-р Елина Георгиева Балтаджиева – Трендафилова

Първично звено: Клиника по кардиология към МБАЛ „НКБ” ЕАД

Научно жури:
Председател:
Проф. Нина Гочева – Началник Клиника по кардиология – вътрешен член

Членове:
Проф. д-р Снежана Тишева, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД, Плевен – външен член
Проф. д-р Арман Постаджиян, МБАЛ „Света Анна” АД, София – външен член
Проф. д-р Федя Николов, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив – външен член
Доц. д-р Николай Рунев, УМБАЛ „Александровска”, София – външен член
Доц. д-р Константин Рамшев, Военномедицинска академия, София – външен член
Проф. д-р Тошо Балабански, МБАЛ „НКБ” ЕАД, София – вътрешен член

Резервни членове:
Проф. д-р Бранимир Каназирев, Медицински Университет-Варна – външен член
Проф. д-р Ива Паскалева, МБАЛ „НКБ” ЕАД, София – вътрешен член

Рецензенти:
Проф. д-р Снежана Тишева, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД, Плевен
Проф. д-р Арман Постаджиян, МБАЛ „Света Анна” АД, София
Проф. д-р Федя Николов, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

Дата на конкурса:
30.04.2018 г. 13.30 ч., Клиника по кардиология, МБАЛ „НКБ” ЕАД, София

 

Документи:

documentsРецензия – проф. С. Тишева

documentsРецензия – проф. А. Постаджиян

documentsРецензия – проф. Ф. Николов

documentsСтановище – доц. Н. Рунев

documentsСтановище – доц. К. Рамшев

documentsСтановище – проф. Н. Гочева

documentsСтановище – проф. Т. Балабански

documentsРезюме на публикациите след АД доцент