Конкурс за академична длъжност „професор“ по специалност детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ НКБ

Конкурс за професор по Детска кардиология в Клиника по детска кардиология към МБАЛ – НКБ – ЕАД

обявено в ДВ бр. 8 от 24.01.2017 г.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1 Медицина

Научна специалност: детска кардиология – код: 30183

Кандидати: 1. Доц.Анна Иванова Кънева-Ненчева

Научно жури :

Председател:

 1. Проф.Маргарита Радкова Цонзарова, МБАЛ – НКБ – ЕАД

Членове:

 1. Проф.Мирослава Николова Бошева – МУ Пловдив
 2. Проф.Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, УМБАЛ „Св.Екатерина”,София
 3. Проф.Емилия Христова Георгиева
 4. Проф.Цветана Маринова Кътова, МБАЛ НКБ-ЕАД, София
 5. Проф.Владимир Борисов Пилософ, МБАЛ НКБ-ЕАД, София
 6. Доц.Лъчезар Радославов Маринов, МУ Варна

Резервни членове:

 1. Доц.Пенчо Дойчев Кратунков , УМБАЛ „Св.Екатерина”,София
 2. Доц.Борислав ГеоргиевГеоргиев, МБАЛ НКБ-ЕАД, София

Рецензенти:

 1. Проф.Мирослава Бошева, – избран единодушно
 2. Проф.Емилия Христова – избран единодушно
 3. Проф.Владимир Пилософ – избран единодушно

Дата на конкурса: 30.05.2017 г. от 14.00 часа в конферентната зала на детски кардиологичен консултативен блок на МБАЛ – НКБ ЕАД

Документи:

documents

Рецензия 1

documents

Рецензия 2

documents

Рецензия 3

documents

Становище 1

documents

Становище 2

documents

Становище 3

documents

Становище 4

documents Резюмета