Програма за продължаващо обучение тематични курсове и индивидуално обучение на отделение по неинвазивна и функционална диагностика 2019 г.

ЗНАЧИМОСТ НА ИФ, ДИАСТОЛНА ФУНКЦИЯ И ЛЕВОКАМЕРЕН ЛОНГИТУДИНАЛЕН СТРЕЙН ПРИ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЪС ЗАПАЗЕНА ИФ

Ръководител на курса: проф. д-р Цв.Кътова
Начало на курса: 11-12.02.2019 г.
Продължителност: 2 дни

МОЖЕМ ЛИ ДА РАЗГРАНИЧИМ ЕХО КГ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЪС ЗАПАЗЕНА ИФ ОТ СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ С УМЕРЕНО РЕДУЦИРАНА ИФ

Ръководител на курса: проф. д-р Цв. Кътова
Начало на курса: 11.03.2019 г.
Продължителност: 1 ден

ТРАНСТОРАКАЛНА И ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНА ОЦЕНКА НА КЛАПНИ ПОРОЦИ – ПРИДОБИТИ И ВРОДЕНИ

Ръководител на курса: проф. д-р Цв. Кътова
Начало на курса: 15-17.04.2019 г.
Продължителност: 3 дни

МЯСТОТО НА НОВИТЕ ЕХО ТЕХНОЛОГИИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

Ръководител на курса: проф. д-р Цв. Кътова
Начало на курса: 14.05.2019 г.
Продължителност: 1 ден

ОЦЕНКА НА АРТЕРИАЛНАТА РИГИДНОСТ – КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Ръководител на курса: проф. д-р Цв. Кътова
Начало на курса: 12.09.2019 г.
Продължителност: 1 ден

ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ДЯСНАТА КАМЕРА

Ръководител на курса: проф. д-р Цв. Кътова
Начало на курса: 21-22.10.2019 г.
Продължителност: 2 дни

цена: 60 лв. на ден.
тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

Документи за записване:

  • Заявка по образец –ОБРАЗЕЦ-4  – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация
  • Фактура за платен курс