проф. д-р Тошо Балабански

доц. д-р Тошо Балабанскид-р Тошо Балабански е завършил медицина в София.

В Национална кардиологична болница работи от 1990 г.

Специалности по вътрешни болести и кардиология. Експертно ниво и 25 години практика в областта на инвазивната електрофизиология на сърцето.

Краткосрочна специализация в Япония. Гост-изследовател в Норвегия.

Има над 60 научни труда в областта на ритъмните нарушения на сърдечната дейност и над 80 публикации в български и международни научни списания.

Член на Европейската асоциация за сърдечен ритъм (European Heart Rhythm Association).

Три номинации за елитен рецензент на научни статии в списание EUROPACE.

Дългогодишен ръководител на Отделение по електрофизиология в Национална кардиологична болница, София.

проф. Тошо Балабански е председател на изпитна комисия по интервенционална електрофизиология.

Автор на книгата „Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии“

През юли 2017 г. след обявен конкурс заема академична длъжност „професор“.

← към Отделението по инвазивна електрофизиология в кардиологията